El-Ibrah fi Shehr-is-Saum – Mësime nga muaji i agjërimit