“Nuk i kam krijuar xhinët dhe njerëzit veçse që të më adhurojnë Mua.” [Edh-Dharijat 51:56]

Femra ka të drejtën e zgjedhjes në martesën e saj

Imam Muhammed bin Salih bin Uthejmin (v. 1421)

Burimi: I’lamul-Mu’asiriin bi-Fetaua Ibn Uthejmin 169
Përgatiti: www.perlatmuslimane.com

Pyetje: Unë njoh një vajzë, të cilën e kërkuan 2 kërkues për ta martuar. Vajza dhe nëna ishin të kënaqur me njërin prej tyre, ndërsa babai i saj ishte i kënaqur me tjetrin; pastaj lindi një mosmarrëveshje mes tyre. Pra cili prej kërkuesve të dorës së vajzës për martesë ka përparësi në këtë rast?

Përgjigje: Ai i cili ka përparësi është ai me të cilin vajza është e kënaqur. Pra, nëse vajza e zgjedh njërin, ndërsa babai ose nëna e zgjedhin tjetrin, atëherë e drejta e zgjedhjes i takon vajzës sepse ajo do të jetojë me të (burrin të cilin e zgjedh) – ajo do ta kalojë jetën me atë burrë.

Mirëpo, nëse ajo ka zgjedhur dikë që nuk është i mirë në fe dhe nuk ka edukatë të ngjashme me të, në këtë rast zgjedhja e sajë nuk merret parasysh – edhe nëse ajo refuzon zgjedhjen e babait të saj, (në të cilin rast) ajo do të mbetet e pa martuar deri sa dikush tjetër i përshtatshëm të paraqitet, sepse i dërguari ﷺ ka thënë:

إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد

“Nëse vjen te ju ndonjë djalë (dhe kërkon martesën e vajzës suaj) të cilit ia pëlqeni fenë dhe moralin, atëherë martojeni, e në qoftë se nuk e bëni këtë, dijeni se do të bëhet trazirë dhe rrëmujë e madhe mbi tokë.” [1]

Prandaj, nëse nëna dhe babai nuk pajtohen, atëherë duhet pritur deri kur të vjen rasti i përshtatshëm, të zgjedhin dikë tjetër për martesë, e pastaj çështja i lihet vajzës për të vendosur.


[1] Transmeton Ibn Maxheh (1967) dhe Trimidhiu (1086), i cili tha se hadithi është Hasen-Garib.

Shpërndaje: