“Nuk i kam krijuar xhinët dhe njerëzit veçse që të më adhurojnë Mua.” [Edh-Dharijat 51:56]

Feuzan në lidhje me antenat satelitore dhe kanalin Al-Jazeera

Imam Salih bin Feuzanel-Feuzan
Burimi: https://www.youtube.com/watch?v=-0GXEvEkggE

Përktheu: Valdet Gashi

www.perlatmuslimane.com

Pyetje: O Shejkh fisnik ka pyetje të shumta rreth një teme të vetme, këtu është një nga pyetjet. Cili është gjykimi për personin i cili instalon antenë satelitore në shtëpinë e tij, vetëm me qëllim për lajme apo për të dëgjuar kanalin Al-Jazeera?

Përgjigje: Lajmet mund ti marrësh pa antenë satelitore, ato mund të merren në gazetë, ato mund të merren nga radio, dhe ato mund të merren në televizionine Arabisë Saudite që nuk është me antenësatelitore. Ato mund të merren pa antenë satelitore. Antena satelitore sjell të keqen mbi të dhe mbi të tjerët, të tillë si fëmijët e tij dhe familjen e tij. Kështu, e keqja e saj është më e madhe se sa dobia e saj, nëse ka ndonjë dobi. E keqja e saj është më e madhe.

Kështu, mos e instalo atë në shtëpi për shkak të së keqes së saj të qartë apo ligësisë së saj mbizotëruese. Dhe çështja nuk është e kufizuar tek ajo, në vend të saj ajo do shkaktoj shthurjen familjen e tij, të gjithë ata, të rinj dhe të vjetër, përveç atyre që Allahu i mëshiron. Dhe ai është përgjegjës për ta.

Profetiﷺ ka thënë:

“Kreu i familjes është bari dhe ai është përgjegjës për kopenë e tij.”

Kush do ta pyes atë? Ai do të merret në pyetje nga Allahu (i Lartësuar) në Ditën e Gjykimit.

Kështu, nuk është e lejuar për të që të instalojë antenë satelitore në shtëpinë e tij duke përdorur argumentin që të shikojë lajmet. Lajmet mund të merren nga shumë anë që nuk përmbajnë ”shthurje”. Dhe pastaj, çka janë lajmet? Shumica e tyre janë mashtrime dhe gënjeshtra, kështu që çfarë do që ai të përfitojë prej saj? Ai e shkatërron shtëpinë e tij në mënyrë që të merr lajmet?

Lajmet, shumica e tyre janë gënjeshtra dhe shumica e tyre janënxitje dhe të këqija. Pra, ai nuk duhet të shkatërrojë shtëpinë e tij dhe të shthur familjen e tij me këtë pretendim të kotë.

Dhe kanali Al-Jazeeraka shumë sherr; ajo përmban një pjesë të madhe të së keqes dhe nxitje. Dhe ata sjellin njerëz të cilët janë të devijuarnë çështjet e fesë dhe çështjet e jurisprudencës Islame. Dhe ata e bëjnë të ndaluar atë që Allahu e ka bërë të lejueshme ose ata e bëjnë të lejueshme atë që Allahu e ka ndaluar në gjykimet e tyre. Kështu,është një e keqe e madhe të dëgjuarit dhe të shikuarit kanalin Al-Jazeera. E keqja e saj është përhapur tani dhe çdo gjë lidhet me të është e keqe, dhe askush nuk e lavdëron atë.

Shpërndaje:

Dela på facebook
Dela på whatsapp
Dela på telegram