Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

Gradimi i burrit mbi gruan

Imam Husejn bin Mes’ud el-Bagavij (v. 516) 

Burimi: Ma’alim-ut-Tenzil (1/422)

Përktheu: Valdet Gashi

www.perlatmuslimane.com

Allahu (azze ue xhel) ka thënë:

”Meshkujt kanë autoritet mbi gratë, meqë Allahu u ka dhënë disa cilësi mbi ato dhe, meqë ata shpenzojnë për mbajtjen e tyre. En-Nisa, 4:34

Kjo do të thotë se ata kanë në dorë pushtetin mbi edukimin e grave. Që burri është përgjegjës për gruan do të thotë se ai është i cili mbikëqyrë interesat, organizimin dhe edukimin e saj : 

”…meqë Allahu u ka dhënë disa cilësi mbi ato.” 1

Kjo do të thotë, Allahu u dha burrave përparësi në krahasim me gratë, u dha mendje më të lartë, i bëri më fetar dhe i bëri kujdestar. Është thënë gjithashtu se bëhet fjalë për dëshminë:

“Thirrni dy dëshmitarë prej njerëzve tuaj e, nëse nuk gjeni dy dëshmitarë burra, atëherë thirrni për dëshmitarë një burrë dhe dy gra, nga ata që i quani të përshtatshëm; në mënyrë që, nëse njëra grua harron, t’ia kujtojë tjetra.El-Bekare 2:282 

Të tjerë thanë se është për qëllim xhihadi. Disa thonë se bëhet fjalë për adhurimin si namazi i xhumasë dhe namazet me xhemat. Disa thonë se ajeti sugjeron se burrit i lejohet të martohet me katër gra, ndërsa gruas i lejohet të martohen vetëm me një burrë. Është thënë gjithashtu se kjo do të thotë se burri e ka në disponim divorcin. Një tjetër mendim thotë se bëhet fjalë për trashëgiminë. Është thënë gjithashtu se bëhet fjalë për dëmshpërblimin për vrasje, ndërsa disa thonë se bëhet fjalë për profecinë.

Shpërndaje: