Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

Gruaja është e obliguar që t’i bindet burrit të saj

Imam Salih bin Feuzan el-Feuzan

Burimi: Mekanetul-Mer’ah fîl-Islam, fq. 633-634

Përktheu: Valdet Gashi

www.perlatmuslimane.com

Pyetje: Çka na thoni në lidhje me gruan e cila nuk i bindet burrit të saj dhe e kundërshton atë në shumicën e gjërave? Për shembull, ajo del nga shtëpia pa lejen e tij, e nganjëherë edhe tinëz pa dijeninë e tij?!

Përgjigje: Gruaja është e obliguar që t’i bindet burrit të saj në atë që është e drejtë. Në atë që është e drejtë, ajo e ka të ndaluar që të mos i bindet atij. Dhe në rastin konkret, nuk është e lejueshme për të që të del nga shtëpia pa lejen e tij.

Profeti ka thënë:

”Kur burri e thirr gruan e tij në shtrat, e ajo këtë e refuzon dhe nëse fle (burri) dhe e kalon natën i hidhëruar në të, engjëjt do ta mallkojnë (atë grua) deri në mëngjes.”

Transmeton Buhariu dhe Muslimi.

Profeti në një hadith tjetër ka thënë:

”Sikur të urdhëroja dikë t’i bëjë sexhde dikujt (përveç Allahut), do të urdhëroja gruan t’i bëjë sexhde burrit të saj!”

Transmeton Tabarani, hadithi është i saktë sipas imam Albanit në ”es-Sahihah (3366)”.

Thotë Allahu (azze ue xhel): 

”Meshkujt kanë autoritet mbi gratë, meqë Allahu u ka dhënë disa cilësi mbi ato dhe, meqë ata shpenzojnë për mbajtjen e tyre. Gra të mira janë ato të dëgjueshmet, që ruajnë fshehtësitë që ka urdhëruar Allahu. Sa i përket grave që ju i druheni mosbindjes dhe sjelljes së keqe nga ana e tyre, këshillojini, (e nëse kjo s’bën dobi) mos i pranoni në shtrat dhe (në fund) i rrihni ato (lehtas). Por, nëse ato ju binden, atëherë mos i ndëshkoni më.En-Nisa, 4:34

Në këtë ajet Kuranor, Allahu (subhaneh) na tregon se burri është përgjegjës për gruan dhe se ai mund të përdorë metoda frikësuese në qoftë se ajo e kundërshton atë. Kjo dëshmon se gruaja është e detyruar që t’i bindet atij në atë që është e drejtë dhe është e ndaluar për të që të mos i bindet atij pa të drejtë.

Shpërndaje: