“Nuk i kam krijuar xhinët dhe njerëzit veçse që të më adhurojnë Mua.” [Edh-Dharijat 51:56]

Gruaja shtatzënë e cila vdes si martire

Komisioni i Përhershëm për Kërkime Shkencore”

Burimi: el-Fataua el-Kajjimah lil-Usrah el-Muslimah, fq. 75

Komplikimi: Sa´d ´Abdul-Ghafar Ali

Përgatiti: www.perlatmuslimane.com

Pyetje: “A ka diçka të transmetuar nga profeti salAllahu alejhi ue selem në lidhje me shpërblimin për gruan shtatzënë që vdes?”

Përgjigjja: “Po. Imam Maliku tarsnmeton në ”el-Muuatta”, Imam Ahmedi në ”El-Musned”, Ebu Daudi, Ibn Maxheh dhe Nesaiu në ”Es-Sunnen”, Ibn Hibani në ”es-Sahih” dhe el-Hakim në ”El-Mustadrak” përmes Xhabir bin Atik radijAllahu anhu i cili ka transmetuar se profeti salAllahu alejhi ue selem ka thënë:

”Shehidët janë shtatë pos të vdekurit për hirë të Allahut: Ai i cili vdes nga murtaja, ai që vdes nga barkqitja, ai i cili vdes nën rrënoja, ai i cili vdes nga një plagë e brendshme dhe një gruaje që vdes shtatzënë.”

Imam Neveviu ka thënë:

”Hadithi është autentik.”

Shpërndaje: