Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

Hanbelitë në lidhje me personin që braktis namazin e xhumasë

Imam Abdur-Rrahman bin Hasan Alush-Shejkh (v. 1285)
Burimi: ed-Durar es-Sanijjeh (5/203)

Përktheu: Valdet Gashi

www.perlatmuslimane.com

Mendimi i njohur i medhhebit të Imam Ahmedit është se, ai që braktis faljen e namazit nga pakujdesia dhe përtesa, ai ka dalur nga feja dhe duhet të ekzekutohet1 në qoftë se ai nxitet për tu falur, por refuzon. Prej këtyre namazeve është edhe namazi i Xhumasë. Ata thonë se kushdo që lë një namaz të vetëm të xhumasë nga pakujdesia dhe përtesa, ai ka dalur nga feja. Në shumë vende ka njerëz që e lënë atë herë pas here. Kjo vepër është shumë e rëndë. Një person mund të bëhet kafir pa e ndjerë fare, nëse ai e lë vetëm një namaz farz.


1 Kush zbaton dënimet në Islam? https://www.perlatmuslimane.com/kush-i-zbaton-gjykimet-dhe-denimet-e-sheriatit/

Shpërndaje: