“Nuk i kam krijuar xhinët dhe njerëzit veçse që të më adhurojnë Mua.” [Edh-Dharijat 51:56]

“I krijoi qiejt pa shtylla, sikurse po i shihni.”

Imam Muhammed bin Salih bin Uthejmin (v. 1421)

Ligjërata: Tefsiri i sures En-Nisa, kaseta nr 3

www.perlatmuslimane.com

Pyetësi: Në lidhje me kuptimin e fjalës së Allahut të Lartësuar:

“I krijoi qiejt pa shtylla, sikurse po i shihni.” Lukman: 31:10

Përgjigje: Ka dy mendime në mesin e mufesirinëve:

1 – Sipas njërit mendim, kjo është cilësi e qiejve, që do të thotë ato kanë shtylla por kjo gjë nuk mund të shihet.

2 – Kuptimi tjetër është që ju e shihni qiellin siç e dëshmoni vetë me sytë tuaj dhe ai nuk ka shtylla dhe ky mendim është më afër të saktës për shkak të fjalës së Lartësuarit:

“Ai e mban qiellin të mos bie në tokë vetëm nëse dëshiron Ai.” El-Haxh, 22:65

Shpërndaje: