Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

Ibn Bazi lidhur me hadithin ”Ai është vetëm një nga pjesët e trupit tuaj”

Imam Abdul-Aziz bin Abdullah bin Baz (vdiq. 1420)

Burimi: esh-Sherh el-Mumtaz, fq. 72-73

Përgatiti: www.perlatmuslimane.com

Pyetje: A është hadithi:

”Ai (organi mashkullor) është vetëm një nga pjesët e trupit tuaj.”1

shfuqizuar?”

Përgjigje: ”Ai ose është shfuqizuar ose është hadith i llojit që kundërshton hadithin më të sakt se ky, dhe i dobët. Ka shumë hadithe autentike që thonë se abdesi prishet kur organi gjenital preket. Dijetarët thonë se hadithi është shfuqizuar, sepse kjo u tha në fillim të Islamit, ose është i dobët, pasi ai kundërshton me hadithet autentike.

____________________________________________________

1 Ebu Davudi (182), Tirmidhi (85), Nesai (165), Ibn Maxheh (488), Ibn Hibani (1119) dhe Ahmedi (16286). Saktësuar nga Albani në ”Sahih Sunen Ibn Maxheh” (397).

Shpërndaje: