Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

Ikhuanu-Muslimunët janë të përçarë dhe ju mengon menhexhi

Imam Muhammed Nasirudin el-Albani (v. 1420)

Burimi: Silsilat-ul-Huda ue-Nur nr. 51

Përgatiti: www.perlatmuslimane.com

Unë e di që Hizb-ut-Tahrir dënon qeverinë parlamentare. Edhe Ikhuani Musliminët gjithashtu. Pse pra disa nga Hizbu-Tahrir ju bashkangjiten parlamentit? Pse veprojnë këtë edhe grupe prej Ikhuani Musliminëve? A e dini këtë? Cili është qëllimi i këtij grupi në qoftë se ato janë të përçarë mes veti. Kjo është diçka që ne e dimë nga Siria para se unë të zhvendosësha këtu. Së fundi jam pyetur rreth librave të Fik’hut. Unë ceka ca libra dhe prej tyre “Fikhu Sunneh”. Ajo është shkruar nga Sejid Sabik i cili është një prej më të mëdhenjëve nga Ikhuani Musliminëve në Egjipt. Ai i takonte rrethit më të afërt të Hasan el-Bennas. Ikhuani Musliminët janë perçarë në lidhje me librin dhe autorin. Është një grup këtu tek ne në Damask të cilët e studiojnë këtë libër në mësimet e tyre. Unë isha ai i cili i këshillova që ta veprojnë këtë. Po të shkosh tek Ikhuani Musliminët në Sirinë Veriore në Halab, ata thonë se është e ndaluar të mësohet nga ky libër pasiqë autori i tij është ”Vehabi”. Megjithatë të dy grupet i përkasin Ikhuani Musliminëve.

Ndërsa Hizbu-Tahrir dallojnë nga ato me një metodologji teorike në disa pyetje dhe jo në Islamin në tëresi.

Ikhuani Musliminët kanë ekzistuar për gjashtëdhjetë-shtatëdhjetë vite. Ata ende nuk kanë prodhuar një dijetar tek te i cili mund të kthehen për t’ia shpjeguar një ajet, apo për t’ju treguar nëse një hadith është autentik apo i dobët, apo për t’ia sqaruar mosmarrveshjet e dijetarëve. Asnjë dijetar nuk ka dalur prej tyre! Çfar është atëherë dobia me këto thirrje dhe me këto grupe?

Shpërndaje: