“Nuk i kam krijuar xhinët dhe njerëzit veçse që të më adhurojnë Mua.” [Edh-Dharijat 51:56]

Kushtet e këshillës

Alameh Zejd bin Muhammed el-Medkhali (v. 1435)

Burimi: et-Ta’likat el-Latifah ala Usul-is-Sunneh el-Munifah, fq. 37

Përgatiti: www.perlatmuslimane.com

Pyetja 8: Cilat janë kushtet e këshillimit?

Përgjigje: Këshillimi ka kushtet e mëposhtme:

1 – Dituria, që është kushti themelor. Vetëm një nxënës i ditur mund të jep një këshillë të ligjësuar, për sa i përket mënyrës, kuptimit, gjykimit dhe rezultateve pozitive.

2 – Sinqeriteti ndaj Allahut (Azze ue Xhel) dhe të shpresojë shpërblimin e Tij.

3 – Durimi në lidhje me këshillimin dhe dyshimet që mund të ndodhin si dhe aftësia për ti refuzuar ato në mënyrë që propagandisti i saj të ekspozohet.

Ka një shpërblim shumë të madh në dhënien e këshillave për shkak se ato e ngritin të vërtetën, e refuzojnë të kotën dhe i i bëjnë dobi krijimit.

Shpërndaje: