Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

Kushtet për t’u argumentuar me shpalljet e mëparshme

Shejkhul Islam Ibnu Tejmijeh (v. 728)

Burimi: el-Xheuvab es-Sahih li menbeddala Din-el-Mesih (1/90)

Përktheu: Valdet Gashi

www.perlatmuslimane.com

Asnjë muslimani nuk i lejohet që të përgënjeshtrojë diçka që është shpallur para Muhammedit (salAllahu alejhi ue selem). Por në mënyrë që ajo të përdoret si argumentuese, kërkon tri gjëra paraprake:

1 – Që ajo të jetë konfirmuar si shpallje mbi profetët (alejhimus-selam).

2 – Të jetë e përkthyer në mënyrë korrekte nëgjuhën arabe, apo në atë gjuhë që është përkthyer, sikurse në gjuhën romane aposiriane. Musai, Davudi, Mesiu dhe profetët e tjerë izraelitë flisnin hebraisht. Kushdo që pretendon se Mesiu fliste në gjuhën siriane apo romake ka gabuar.

3 – Shpjegimi dhe të kuptuarit e asaj shpalljeje.

Shpërndaje: