Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

Kushtet që gruaja të hajë ushqim në të njëjtin vend me burrat e huaj

Shejkhul Islam Ibnu Tejmijeh (v. 728)

Burimi: Mukhtesarul-Fetaua el-Misrijjeh (1/100)
Shkurtoi: Imam Badrudin Muhamed bin ‘Alij el-Hanbeli el-Ba’li (v. 777)
Përgatiti: www.perlatmuslimane.com

Nuk ju lejohet grave që të ulen dhe të hanë me burra të huaj përderisa kjo nuk është e patjetërsueshme. Ndërsa shembuj të patjetërsueshmërisë janë: mungesa e hapësirës apo mungesa e ushqimit.

Nëse një gjë e tillë duhet të ndodhë patjetër (për shkak të arsyeve të lartcekura (v.p.)), atëherë, duhet pasur kujdes se, nuk i lejohet grave që t’i shfaqin fytyrat[1] e tyre në prani të burrave.

Gjithashtu, duhet pasur kujdes se, nuk i lejohet burrave që, ushqim ta vënë në gojën e grave të tyre dhe anasjelltas. Dëshmi për këtë është se, profeti kur foli në lidhje me veçimin e gruas me ndonjë nga të afërmit e burrit, tha:

“El-Hamu është vdekja.” [2]

El-Hamu është secili nga të afërmit e burrit që është i huaj për gruan e tij, siç është: vëllai i tij, xhaxhai, daja etj., dhe jo babai i tij i cili është mahrem i saj.

Pos kësaj, profeti ka thënë:

“Nuk hynë në xhenet dejuthi.” [3]

Dejuth është burri i cili nuk ka xhelozi për gruan dhe familjen e tij, gjithashtu, nuk i këshillon ata edhe nëse i sheh duke bërë ndonjë veprim jo të duhur.


[1] Tek dijetarët që e konsiderojnë obligim mbulimin e fytyrës (v.p.).[2] Bukhariu (5232) dhe Muslimi (2172).

[3] Abdurr-Rrazaku (20437).

Shpërndaje: