“Nuk i kam krijuar xhinët dhe njerëzit veçse që të më adhurojnë Mua.” [Edh-Dharijat 51:56]

Largimi i xhunubllëkut me anë të shiut

Shejkh Abdul-Latif bin Abdirr-Rrahman Al esh-Shejkh 

Burimi: ed-Durar us-Sannijeh fi Axhuibah en-Naxhdijjeh Vol 4. fq.168

Përgatiti: www.perlatmuslimane.com

Pyetje: ”Nëse një person i cili është xhunub dhe bie aq shumë shi sa që shiu e lanë trupin e tij dhe e pastron atë, atëherë a largohet gjendja e tij e papastër (xhunubllëku) me këtë?”

Përgjigje: ”Po kjo e largon atë nëse ai e ka pasur për qëllim largimin e papastërtisë (xhunubllëkut) kur binte shi mbi të. Kjo duke u bazuar në hadithin: ”Veprat janë sipas qëllimit.”

Shpërndaje: