Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

Lloji i dytë i ujit – uji i pastër

Autor: Imam Muvaffak-ud-Din bin Kudameh el-Makidsi
Burimi: el-Mukni (1/18-21)
Komentet: Imam Sulejman bin Abdil-lah Al esh-Shejkh
Burimi: Hashijah ala el-Mukni (1/18)

Përgatiti: www.perlatmuslimane.com

 I dyti: Uji i pastër që nuk është pastrues.

  1. Ky është uji që është e përzier me diçka të pastër që shkakton që ky ujë të mos quhet më ujë 1,

2 … ose dominohet në të gjitha pjesët e tij2,

3 … ose që është përdorur për gatim nga i cili është ndryshuar.

A mund të pastrohesh ende me ujin nëse:

1… ai ndryshon shijen, ngjyrën apo erën,

2 … ose në qoftë se ai është përdorur për gusël

3 … ose për të arritur një pastrim të ligjësuar, si abdes të ri apo pastrim para namazit e xhumasë,

4 … ose në qoftë se fut dorën në të, pasi të jesh zgjuar në mëngjes 3 para se ti kesh larë duart tri herë?

Imam Ahmedi ka dy mendime në këtë çështje4.

Nëse uji është përdoret për të hequr papastërtitë, ndahet nga trupi duke ndryshuar, ose ndryshohet para se të larohet papastërtia5, atëherë uji konsiderohet të jetë i papastër.

Por në qoftë se uji largohet nga trupi duke mos ndryshuar pas pastrimit të ndyrësirës, uji konsiderohet të jetë i pastër sipas mendimit më të saktë. Por a konsiderohet ky ujë pastrues? Hanbelitë kanë dy mendime në këtë çështje. Uji që një grua ka përdorur për pastrimin është i pastër. Mendimi i qartë është se ai nuk është i lejueshëm për një burrë që të pastrohet me të.

1 Imam Sulejman bin Abdil-lah esh-Shejkh Allahu e mëshiroftë ka thënë:

”Shembull i kësaj është që ai të jetë përzier me bojë ose me uthull. Në këtë rast ai nuk quhet më ujë. ”(Hashijah ala el-Mukni (1/18))

2 Imam Sulejmani ka thënë:

”Shembull i kësaj është që ai të bëhet bojë. Në qoftë se ajo çon që pjesët e ujit të ngadhënjehen nga ajo në të cilën ka rënë, ai nuk konsiderohet të jetë më ujë për shkak se ai nuk është i përshtatshëm për ujitje. ”(Ibid)

3 Imam Sulejmani ka thënë:

”Do të thotë gjumi i natës i cili e prish abdesin.” (Hashijah ala el-Mukni (1/20))

4 Imam Sulejmani ka thënë:

”Medhhebi Hanbeli e konsiderojnë atë të papastër.” (Ibid)

5 Imam Sulejmani ka thënë:

”Nëse uji është i ndryshëm nga pjesa tjetër e ujit pa u ndryshuar, ndërsa papastërtia është e pranishme në të, ai konsiderohet i papastër. Shembull i kësaj është uji i cili përdoret herën e gjashtë për të hequr pështymën e qenit. Sepse ky ujë prek papastërtinë që ende nuk e ka larguar.” (Ibid.)

Shpërndaje: