Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

Lutja që pranohet gjatë së mërkurës – Feuzan

Imam Salih bin Feuzan el-Feuzan
Sherh Umdat-il-Fikh (2)
Përktheu: Valdet Gashi
www.perlatmuslimane.com

Pyetje: Xhabiri bin Abdilah -radijAllahu anhuma- ka thënë:

”Profeti ﷺ u lutë në xhaminë Fet’h, tre ditë, të hënën, të martën dhe të mërkurën. Lutja iu pranua në ditën e mërkurë në mes të dy namazeve, ndërsa fytyra e tij shkëlqente nga lumturia. 

 Xhabiri -radijAllahu anhu- tha:

“Sa herë që më ndodhte diçka e rëndësishme, lutesha gjatë kësaj kohe duke e ditur se do të më pranohet lutja.”

Transmeton Bukhari në el-Edeb el-Mufred, Ahmedi (3/332), hadithi është i saktë sipas imam Albanit në ”Sahih-ut-Terghib uet-Terhib (1185)”.

Përgjigje: Po, është mirë për t’iu lutur Allahut gjatë kësaj kohe në ditën e mërkurë, e jo të shkosh në xhaminë e quajtur Xhamia-Ixhabeh1. Kjo është e pabazë. Nuk duhet të shkosh në këtë xhami. Duhet të lutesh kudo që të jesh gjatë kësaj kohe.

Pyetje: Cilat janë këto dy namaze?

Përgjigje: Unë nuk e di. Gjithçka është e mundur. Mund të jetë në mes të drekës dhe ikindisë, ikindisë dhe akshamit, akshamit dhe jacisë. Gjithçka është e mundur.


1 Shejkh-ul-Islam Ibnu Tejmijeh ka thënë: ”Në zinxhirin e hadidhti gjendet Kethir bin Zejd i cili është i përfolur. Ibn Main njëherë mendon se ai është i besueshëm, kurse herën tjetër mendon se është i dobët. Hadithi praktikohet nga disa nga kolegët tanë Hanbeli dhe të tjerë pasiqë janë të kujdesshëm për t’u lutur mu gjatë kësaj kohe, siç është transmetuar nga Xhabiri. Megjithatë nuk është transmetuar nga Xhabiri -radijAllahu anhu- lidhur me vendin, por vetëm për kohën.” (Iktidha’-us-Sirat el-Mustekim (2/344)).

Shpërndaje: