“Nuk i kam krijuar xhinët dhe njerëzit veçse që të më adhurojnë Mua.” [Edh-Dharijat 51:56]

Lutja që pranohet gjatë së mërkurës – Feuzan

Imam Salih bin Feuzan el-Feuzan

Burimi: Sherh ´Umdat-il-Fiqh (2)

http://www.alfawzan.af.org.sa/sites/default/files/omdh–14340204.mp3

Përgatiti: www.perlatmuslimane.com

Pyetje: ”Xhabiri bin Abdilah (radijAllahu anhuma) ka thënë:

”Profeti salAllahu alejhi ue selem u falë tri ditë në xhaminë Fet’h; Ditën e hënë, të martë dhe të mërkurë. Atij iu pranua lutja në ditën e mërkurë në mes të dy namazeve, ndërsa fytyra e tij shkëlqente nga lumturia. Unë kurrë nuk kam hasur në diçka tërëndësishme dhe serioze, vetëm se i jam lutur Allahun gjatë kësaj kohe dhe e dija se lutja do të më përgjigjet.” 1

Përgjigje: ”Po, është e mirë për t’iu lutur Allahut gjatë kësaj kohe në ditën e mërkurë, e jo të shkosh në xhaminë e quajtur Xhamia-Ixhabah2. Kjo është e pabazë. Nuk duhet të shkoshë në këtë xhami. Ti duhet të lutesh kudo që të jesh gjatë kësaj kohe.

Pyetje: ”Cilat janë këto dy namaze?”

Përgjigje: ”Unë nuk e di. Gjithçka është e mundur. Mund të jetë në mes të drekës dhe ikindisë, ikindisë dhe akshamit, akshamit dhe jacisë. Gjithçka është e mundur.”

________________________________________________________

1Ahmedi (3/332). Autentik sipas Albanit në ”Sahih-ut-Terghib uet-Terhib” (1185).

2 Shejkh-ul-Islam Ibnu Tejmijeh ka thënë: ”Në zinxhirin e hadidhti gjendet Kethir bin Zejd i cili është i përfolur. Ibn Main njëherë mendon se ai është i besueshëm, kurse herën tjetër mendon se është i dobët. Hadithi praktikohet nga disa nga kolegët tanë – Hanbeli – dhe të tjerë, pasiqë janë të kujdesshëm për t’u lutur mu gjatë kësaj kohe, siç është transmetuar nga Xhabiri. Megjithatë nuk është transmetuar nga Xhabiri (radijAllahu anhu) lidhur me vendin, por vetëm për kohën. ”(Iktidha’-us-Sirat el-Mustakim (2/344))

Shpërndaje: