Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

Marrëdhënie intime pas ciklit mujor por para guslit

Alameh Abdullah bin Abdurr-Rrahman Ebu Butejn (v. 1282) 

Burimi: ed-Durar us-Sannijeh fi Axhuibah en-Naxhdijjeh Vol 4. fq.193

Përktheu: Valdet Gashi

www.perlatmuslimane.com

Abdullah Aba Butejn është pyetur në lidhje me marrëdhëniet intime pas përfundimit të menstruacioneve por para se gruaja të ketë bërë gusël.

Përgjigje: Me sa duket, duhet bërë kefaret1 për këtë.”


1 Ose e liron një rob, ose i ushqyen dhjetë të varfër ose i furnizon ata me rroba. Nëse nuk mund ta bëshë këtë, duhet të agjëroshë tri ditë.

Shpërndaje: