“Nuk i kam krijuar xhinët dhe njerëzit veçse që të më adhurojnë Mua.” [Edh-Dharijat 51:56]

Mësuesi dhe balena

Imam Ahmed bin Abdirr-Rrahman el-Makdisi

Burimi: Mukhtasar Minhexh-il-Kasidin, fq. 18

Përgatiti: www.perlatmuslimane.com

Ibn Abasi ka thënë:

“Madje edhe balena në det kërkon falje për njeriun që ua mëson njerëzve të mirën.”

E ngjashme është transmetuar nga profeti (salAllahu alejhi ue selem).

Nëse dikush pyet se si balena kërkonë falje për mësuesin (fetarë), kjo është për shkak se ditura i sjell dobi çdo gjëje duke përfshirë edhe balenën. Dijetarët e dinë me anë të dijes së çka është e ligjshme dhe e paligjshme dhe urdhërojnë që çdo gjë të bëhet në mënyrë korrekte, duke përfshirë edhe therjen e balenës. Prandaj Allahu (Te ala) i bën të gjithë që të kërkojnë falje për ta.

Shpërndaje: