Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

Mos e rreziko Selefizmin tënd

Alameh Zejd bin Muhammed el-Medkhali (v. 1435)

Burimi: Tarik-ul-Vusul ila Idhah Thelathat-il-Usul, fq. 66

Përgatiti: www.perlatmuslimane.com

Përgjatë kësaj është e detyrueshme për të këshilluar nxënësit e dijes që të ruhen nga Pasuesit e Bidateve, t’u shmangen mexhliseve të tyre edhe pse ata flasin butë dhe bukur, dhe u kryejnë atyre shumë shërbime. Metodologjia dhe Akideja Selefite e cila tregohet në të kuptuarit e vërtetë të Islamit, besimit dhe ihsanit, nuk lejonë njerëzit që t’ua rrezikojnë ato dhe të bëjnë kompromis me to. Akidja dhe Metodologjia jote e vërtetë janë kapitali yt. Ti je krijuar për to dhe për hirë të tyre ti lufton me shkrime dhe të folur. Ti e mbron Sunnetin e qartë dhe të pastër të profetit salAllahu alejhi ue selem të cilën gjithë Pasuesit e Bidateve e kanë ndotur me risitë e tyre.

Shpërndaje: