Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

Mos pyet përse Allahu ka caktuar këtë apo atë gjë?!

Alameh Muhamed Aman bin Ali el-Xhami (v.1416)

Burimi: el-Akideh el-Islamijjeh ue Tarikhuha, faqe. 10-11

Përktheu: Valdet Gashi

www.perlatmuslimane.com

Ashtu siç nuk lejohet të pyetët në lidhje me esencën e cilësive të Allahut سبحانه و تعالى , gjithashtu nuk është e lejuar për të pyetur në lidhje me urtësinë e cila fshihet pas vendimeve dhe caktimeve të Allahut. Nuk është e lejueshme për besimtarin që të pyes se pse Allahu e ka krijuar atë dhe këtë ose pse disave u ipet ndryshe nga të tjerët. Në vend të kësaj, është e detyrueshme që të besojmë se Allahu nuk krijon, nuk furnizon, nuk e ndalon furnizimin, jep jetë dhe shkakton vdekje, edhe pa ndonjë urtësi të veçantë. Kjo nuk varet vetëm nga dëshira, gjë të cilën e thonë esharitë dhe kulabitë. Është konfirmuar nga disa prej Selefëve se ata kanë thënë:

“Kaderi është sekret i Allahut. Andaj, ne nuk duhet të përpiqemi që ta zbulojmë atë .”

Të futurit në këtë mister hyjnor, të shpie në gabime dhe shkakton shmangie nga e vërteta dhe devijim. Prandaj, bëhu i kujdesshëm sa më shumë në këtë gjë.

Shpërndaje: