“Nuk i kam krijuar xhinët dhe njerëzit veçse që të më adhurojnë Mua.” [Edh-Dharijat 51:56]

Muslimanët nuk hanë elefantë

Imam Ebu Daud Sulejman bin el-Ash’ath es-Sixhistani (v. 275)

Burimi: Meseil-ul-Imam Ahmed (3/884)

Përktheu: Valdet Gashi

www.perlatmuslimane.com

1190 – E pyeta babën tim në lidhje me ngrënien e mishit të elefantit dhe ai u përgjigj:

“Ai nuk i përket ushqimit të muslimanëve.”1

Ibn Kudameh ka thënë:

“Mishi i elefantit është i ndaluar. Ahmedi tha: “Ai nuk i përket ushqimit të muslimanëve.” (El-Mughni (9/409))

Shpërndaje: