“Nuk i kam krijuar xhinët dhe njerëzit veçse që të më adhurojnë Mua.” [Edh-Dharijat 51:56]

Namazi dhe ngrënia e ushqimit pas tauaf-ul-ueda

Imam Muhammed bin Salih bin Uthejmin (v. 1421)

Sherh Sahih el-Bukhari (2/366)

Përktheu: Valdet Gashi

www.perlatmuslimane.com

Imam Bukhari ka thënë:

78 – Kapitulli i futjes së devesë në xhami.

Ibn Abbasi ka thënë:

”Profeti e bëri tavafin në deve.”

464 – Abdullah bin Jusuf na tregoi: Maliku na tregoi, nga Muhammed bin Abdirr-Rrahman bin Neufel, nga Urueh nga Zajnah bint Ebu Selemeh, nga Umm Selemeh i cili ka thënë:

”Unë u ankova te profeti për shëndetin tim dhe ai tha: ”Bëje tavafin pas njerëzve.” Unë e bëra tavafin, ndërsa i dërguari i  falej pranë qabes dhe lexonte suren “et-Tur”.”

Hadithi dëshmon se është e padëshmshme të falesh pas tauaf-ul-ueda sepse profeti e fali sabahun pas tauaf-ul-ueda. Atëherë, si mund të kombinohet ky hadithi me hadithin e Ibn Abbasit -radijAllahu anhuma-:

”Njerëzit u urdhëruan që tavafi rreth qabes të jetë gjëja e fundit që ata bëjnë. Ishte vetëm gruaja me menstruacione, e cila u lirua nga kjo.”1

Po, pushimi i shkurtër është i padëmshëm. E njëjta gjë vlen edhe nëse një person ha drekë apo darkë, blenë diçka për udhëtim ose e pret kompaninë e tij [pas tauaf-ul-ueda] – kjo nuk ndikon.


1 Bukhari (1755) dhe Muslimi (1328).

Shpërndaje:

Dela på facebook
Dela på whatsapp
Dela på telegram