Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

Gjakderdhjet e çrregullta, rrjedhje të urinës, të medhisë dhe gazrave të vazhdueshëm

Autor: Imam Muveffekud-Din bin Kudameh el-Makdisi (v. 620)

Burimi: El-Mukni, (1/98)

Shpjegon: Imam Sulejman bin Abdil-lah Al esh-Shejkh

Burimi: Hashijeh ala el-Mugni, (1/98)

 www.perlatmuslimane.com

Imam Sulejman bin Abdilah Al esh-Shejkh: “Nëse gruaja që ka gjakderdhje jashtë periudhës menstruale, atëherë ajo duhet ta pastroj organin gjenital e më pas të vendosë ndonjë fashë. Ajo duhet të marrë abdes para çdo namazi kur të ketë hyrë koha e namazit dhe t’i falë namazet që dëshiron.1 E njëjta gjë vlen edhe për personin me rrjedhje të urinës, të medhijut (lëngut që del gjatë epshit), gazrave të vazhdueshëm dhe gjakderdhje të vazhdueshme të plagëve dhe të hundës. A është e lejueshme të bësh marrëdhënie seksuale me gruan e cila ka gjakderdhje të vazhdueshme (të çrregullta), në rast nëse ekziston frika e rënies në mëkat? Imam Ahmedi ka dy mendime në këtë çështje dhe Allahu e di më së miri!”


Fusnotë: 1 Imam Sulejman bin Abdil-lah Al esh-Shejkh (rahimehullah!) ka thënë: “Pavarësisht nëse namazi është farz, namaze sunnet apo namaze të bashkuara, për aq kohë sa nuk ka përfunduar koha e namazit.” (El-Hashijeh alel-Mugni, ( 1/98)

Shpërndaje: