“Nuk i kam krijuar xhinët dhe njerëzit veçse që të më adhurojnë Mua.” [Edh-Dharijat 51:56]

Nëse agjërimi përkeqëson sëmundjen dhe vonon shërimin!

Imam Muhammed bin Ibrahim Al esh-Shejkh

Burimi: Fetaua ue Rasail esh-Shejkh Muhammed bin Ibrahim (4/181)
www.perlatmuslimane.com

Pyetje: Cili është gjykimi nëse mjekët vijnë në përfundim se agjërimi përkeqëson apo vonon shërimin e disa llojeve të sëmundjeve siç është puna me tumorin e gjirit. Në raste të tilla mjekët ndalojnë të sëmurin nga agjërimi për shkaqet e cekura më lartë?

Përgjigje: Në këtë rast lejohet njeriu të mos agjërojë nëse mjekët janë të besueshëm dhe nuk dyshohet në ta dhe marrin vendime sipas diturisë dhe përvojës që kanë. Disa dijetarë thonë se mjeku duhet të jetë musliman ndërsa të tjerë nuk e kanë këtë mendim.

Shpërndaje: