“Nuk i kam krijuar xhinët dhe njerëzit veçse që të më adhurojnë Mua.” [Edh-Dharijat 51:56]

Një divorc me të cilin ka për qëllim tre divorce

Imam Abdullah bin Ahmed bin Hanbel (v. 290)
Mesa’il-ul-Imam Ahmed (3/1150-1151)
Përktheu: Valdet Gashi

1584 – E pyeta babain tim për një burrë që ndahet nga gruaja e tij një herë por ka për qëllim tre divorce. 

Ai u përgjigj: ”Kjo nuk llogaritet (si tre divorce). E vetmja gjë që llogaritet është ajo që thotë dhe shfaq.”

Shpërndaje: