“Nuk i kam krijuar xhinët dhe njerëzit veçse që të më adhurojnë Mua.” [Edh-Dharijat 51:56]

Nuk duhet bërë dallim mes Akides dhe Menhexhit

Alameh Muhammed Aman bin Ali el-Xhami

Përktheu: Valdet Gashi

Burimi: https://www.youtube.com/watch?v=SokaWcWvfBs

www.perlatmuslimane.com

Pyetje: A ka ndonjë dallim në mes Akides (besimi) dhe Menhexhit (metodologjisë)?

Përgjigje: Kjo është një prej risive të Hizbive, përkatësisht, të bëjnë dallimin midis metodologjisë dhe besimit.

Thuhet: “Besimi i Ehlis-Sunnetit” ose “Metodologjia e Ehlis-Sunnetit në besim.” Cila është Metodologjia e Ehli-Sunnetit në besim?

Metodologjia e tyre është se ata marrin besimin nga Kurani dhe Sunneti, duke e pranuar për Allahun atë që Ai ka konfirmuar për Veten e Tij dhe çfarë i Dërguari i Tij salallahu alejhi ue selem ka konfirmuar për Të, pa shtrembëruar ato, pa i mohuar, pa i ngjasuar dhe pa i krahasuar ato me cilësitë e krijesave. Kjo është metodologjia e tyre në Besim.

Nëse ndokush pretendon se e ka besimin e Selefëve ndërsa Metodologjinë Ikhuanul-Musliminëve kjo është ndarje e gabuar.

Kjo është diçka kontradiktore dhe jo e drejtë.

Shpërndaje: