Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

Ai që qendron në shtëpi do ta ketë shpërblimin e shehidit

Hafidh Ahmed bin Haxher el-Askalani (v. 852)

Burimi: Fet’hul-Bari 10/194

Përktheu: Besim Gjelaj

www.perlatmuslimane.com

Pejgamberi ka thënë:

“Nuk ka njeri që është i pranishëm aty ku shfaqet murtaja dhe qëndron në shtëpi duke bërë durim dhe duke shpresuar në shpërblim, si dhe e di që nuk i ndodh asgjë përveç asaj që ia ka caktuar Allahu, do ta ketë shpërblimin e shehidit.” 1

“Nga ky hadith kuptohet se ai që i posedon këto cilësi të përmendura në hadith, do ta ketë shpërblimin e shehidit edhe nëse nuk vdes.”


1 Bukhari 5734, Ahmedi 24358.

Shpërndaje: