Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

Nuk ka të keqe për atë që rri në shtëpi

Imam Muhammed Nasir-ud-Din el-Albani (v. 1420)

Burimi: Silsilah el-Ahadith es-Sahihah (6/1/205-206)

Përktheu: Valdet Gashi

www.perlatmuslimane.com

Ibn Ebi Shejbeh ka thënë: Khalid Bin Makhlad na informoi: Sulejman bin Bilal më tregoi: Jahja bin Se’id më tregoi: Muhammed bin Ibrahim bin el-Harith më informoi, nga Nu’ejm en-Nahham i cili ka thënë:

“Një mëngjes të ftohtë u thirr ezani, ndërsa unë isha i mbështjellë me mbulesën e gruas sime. Unë thashë: “Sikurse muezini të thoshte:

و من قعد فلا حرج

“Nuk ka të keqe për atë që rri në shtëpi.”

Atëherë muezini i profetit (salAllahu alejhi ue selem) thirri:

و من قعد فلا حرج

“Nuk ka të keqe për atë që rri në shtëpi.”1

Zinxhiri i transmetimit është autentik.

Ky hadith ka një sunnet i cili është braktisur nga të gjithë muezinët. Ky hadith është shembull me të cilin sqarohen fjalët e Allahut (tabarak ue te ala):

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

“Ai nuk ju obligoi në fe me ndonjë vështirësi.”2

Ka të bëjë me thënien pas ezanit:

و من قعد فلا حرج

“Nuk ka të keqe për atë që rri në shtëpi.”

Kjo shprehje specifikon shprehjen e ezanit:

حَيَّ عَلى الصلاةِ

“Ejani në namaz.”

që nënkupton se është e detyrueshme për të shkuar në xhami dhe për t’u falur me xhemat. Përjashtimi i vetëm është të ftohtit dhe të ngjashme. Ka disa hadithe të ngjashme rreth kësaj. Ndër të tjera, Ibn Umeri ka thënë:

“Në netët e ftohta ose netët me shi të udhëtimit, i dërguari i Allahut (salAllahu alejhi ue selem) urdhëron muezinin që të thërret ezanin për namaz dhe pastaj të thotë:

ألا صلوا في الرحال

“Faluni në tenda!”3

Disa prej tyre transmetuan hadithin pa “udhëtime nate”. Njëri prej tyre është Shafeiu, i cili ka thënë:

“Më pëlqen që imami të urdhëroj muezinin që të thotë këtë pas ezanit. Është gjithashtu e padëmshme të thuhet gjatë vetë ezanit.”4

Neveviu e citoi këtë nga esh-Shafei dhe Shafeitë e tjerë. Ai e citoi gjithashtu mendimin e Imam-ul-Haramejn se përjashtohet që kjo shprehje duhet të thuhet gjatë ezanit dhe e refuzoi atë duke thënë:

“Nuk është fare e pamundur. Kjo është sunnet. Është konfirmuar se Ibn Abbasi i tha muezinit në një ditë të premte me shi:

“Kur të ke thënë:

أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ

“Dëshmoj se Muhammedi është i dërguari i Allahut.”

nuk duhet të thuash:

حَيَّ عَلى الصلاةِ

”Ejani në namaz.”

Në vend të kësaj thuaj:

صلوا في بيوتكم

”Falnu në shtëpitë tuaja.”

Transmetuar nga Bukhari dhe Muslimi.”5


1 Ibn Ebi Shejbeh (2/5/2).

2 22:78

3 Bukhari (666) dhe Muslimi (697).

4 el-Umm (1/76).

5 el-Mexhmu (3/129-131).

Shpërndaje: