Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

Nxitja kundër udhëheqësve nuk është prej metodologjisë Selefite

Alameh Mukbil bin Hadi el-Uadi´i (v. 1422)

(Çfarë paralajmëroi Shejkh Mukbili, në realitet dhe ndodhi në Irak, Libi, Siri etj.)

Burimi: Fadha’ih ue Nasa’ih, fq. 105-106

Përgatiti: www.perlatmuslimane.com

Pyetje: “A është prej metodologjisë Selefite nxitja e njerëzve kundër pushtetarëve?”

Përgjigje: “Jo nuk lejohet, edhe pse ka dallim të madh mes pushtetarëve aktualë dhe pushtetarëve të Benu Umejjes dhe kohën e Benul-Abasëve. Ti lexon histori për të kuptuar se sa shumë të mira që sollën ata për këtë ummet. Megjithatë, ne themi se nuk lejohet asnjë lloj rebelimi kundër pushtetarëve për shkak se rebelimet shkaktojnë gjakderdhje midis myslimanëve. Ngjarjet që kanë ndodhur që nga kohët e hershme na mjaftojnë si mësim në këtë aspekt. Gjithashtu, Profeti salallahu alejhi ue selem na ka ndaluar neve që të merremi me fitne dhe kryengritje.

Prandaj, të gjithë ata që merren me kërkimin e dijes, i këshilloj që të mos e harxhojnë kohën duke u marrë me pushtetarët. Në vend të kësaj ata duhet të kërkojnë dituri të dobishme. Ata nuk duhet të humbin kohën duke kërkuar këshilla rreth këtyre çështjeve.
Pse të merremi me këtë çështje? Ne nuk thërrasim në revolta dhe revolucione. Betohem në Allahun se unë nuk e dua një revolucion në Irak[1] sepse veprimi i tillë do të shkaktonte gjakderdhje të paparë në mesin e myslimanëve. Unë nuk e dua një revolucion në Libi[2] për shkak se njerëzit e gjorë do t’i godet e keqja. As nuk dua që të ketë një revolucion në Sirie[3] sepse vetëm myslimanët janë ata që do të pasojnë të keqen dhe askush tjetër pos tyre.

_______________________________________________________________________
[1] Në kohën e Sadam Husejnit.

[2] Në kohën eMu’ammer el-Gadafit.

[3] Në kohën e Hafidh el-Asadit babait të Beshar el-Asadit.”

* Kjo është largpamësia e dijetarit dhe fjalët e tij janë më se të vërteta, gjë e cila po i vërteton edhe gjendja aktuale në këto vende dhe vende të tjera. (v.p.)

Shpërndaje: