“Nuk i kam krijuar xhinët dhe njerëzit veçse që të më adhurojnë Mua.” [Edh-Dharijat 51:56]

Përdorimi i veglave muzikore gjatë umres apo haxhit

Imam Muhammed bin Salih bin Uthejmin (v. 1421)

Burimi: el-Fataua el-Mekijjah fq. 4

Përktheu: Valdet Gashi

www.perlatmuslimane.com

Pyetje: Cili është gjykimi për të marr me vete në haxh instrumente muzikore të cilat janë të ndaluara?

Përgjigje: Marrja e instrumenteve të ndaluara për t’i përdorë ato është pa dyshim një mëkat. Të vazhduarit në veprimin e një mëkati bën që ai mëkat të konsiderohet prej mëkateve të mëdha. Nëse ai i përdorë ato pasi të ketë veshur ihramin për të kryer umren apo haxhin, atëherë ky është një mëkat edhe më i madh sepse Allahu ka thënë:

”Haxhi është në muajt e caktuar e kush bën (ia fillon të zbatojë) haxhin në këta muaj, nuk duhet të kryejë marrëdhënie me gruan, nuk duhet të bëjë vepra të cilat çojnë në gjynahe dhe as të mos sillet me padrejtësi gjatë kryerjes së haxhit. Dhe çfarëdo vepre të mirë që të bëni, Allahu ka dijeni për të. Dhe parapërgatituni për udhëtim, e vërtetë përgatitja më e mirë është devotshmëria. Kështu pra, m’u frikësoni Mua, o ju (njerëz) që keni mend e kuptoni!” [el-Bekarah 2:197]

Çdo musliman duhet t’i shmanget asaj që Allahu e ka ndaluar pavarësisht se a është gjatë udhëtimit për në haxh, duke u kthyer prej haxhi apo kur ai është duke u përgatitur për ta filluar atë.

Shpërndaje: