Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

Periudha e pritjes duke u mbështetur në teknologjinë moderne

“Komisioni i Përhershëm për Kërkime dhe Fetva”

Burimi: El-Fetaua el-Kajjimah lil-Usratil-Muslimeh, fq. 142

Përmbledhur nga: Sa’d Abdul-Gaffar Alij

Përgatiti: www.perlatmuslimane.com

Pyetje: “Cili është gjykimi që gruaja ta di që nuk është shtatzënë duke u mbështetur në teknologjinë moderne dhe këtë ta marr për bazë në lidhje me periudhën e pritjes[1]?”

Përgjigje: “Allahu Te’ala është Ai i Cili ka ligjësuar ligjet e adhurimit dhe të të gjitha fushave të tjera. Ai Subhaneh ka dituri të përsosur mbi atë që ka qenë dhe do të jetë. Ai nuk e ka përshkruar teknologjinë moderne përmes së cilës gruaja ta dijë nëse është shtatzënë e që kjo të ndikoj në periudhën e pritjes (të shkurtohet periudha e pritjes). Teknologjia moderne nuk mund të zëvendësojë periudhën e pritjes e cila është ligjësuar në Kuran dhe Sunnet dhe është shpjeguar në librat e fikhut.”

____________________________

[1] Do të thotë që të mos pres aq sa është e ligjësuar në sheriat, por të mbështetet në atë që i ofron mjekësia bashkëkohore

Shpërndaje: