Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

Përkulja është sikurse Rukuja, prandaj është e ndaluar t’i përulemi krijesave

Shejkhul Islam Ibnu Tejmijeh (v. 728)

Burimi: Mukhtesarul-Fetaua el-Misrijjeh (1/168)
Shkurtoi: Imam Badrudin Muhamed bin Ali el-Hanbeli el-Ba’li (vdiq. 777) (Allahu e mëshiroftë!)

Përgatiti: www.perlatmuslimane.com

Nuk lejohet puthja e tokës ose përkulja para një shejkhu, mbreti apo kujtdo qoftë. Përkulja është sikurse rukuja prandaj nuk lejohet. Ai që e bën këtë për shkak të adhurimit dhe devotshmërisë, duhet t’i sqarohet çështja. Dhe në rast se nuk pendohet, ai duhet ekzekutuar[1].

Nëse personi detyrohet ta veprojë këtë gjë, duke u kërcënuar me marrje të pasurisë së tij, e vepron ngase është persekutuar apo kërcënohet me vdekje, shumica e dijetarëve lejojnë që ai ta veprojë këtë. Sipas mendimit të njohur të Imam Ahmedit dhe dijetarëve të tjerë, situatat detyruese e lejojnë personin të pijë alkool dhe të bëj vepra të tjera të ndaluara, me kusht që ai t’i urrejë ato, gjithashtu e ka për detyrë që t’i shmanget detyrimeve të tilla aq sa ka mundësi. Disa dijetarë thonë se, kjo lejes e tillë vlen vetëm për të thënë ndonjë gjë dhe jo edhe për të vepruar. Dhe, nëse ndodh një detyrim i tillë, është mirë që ai me këtë përkulje të ketë për qëllim përuljen para Allahut.


[1] Ekzekutimi i dënimit bëhet vetëm nga udhëheqësi ose zëvendësi i tij. Sepse Allahu ka caktuar që këto gjëra t’i takojnë vetëm udhëheqësit apo atij që e zëvendëson atë.

Shih: https://www.perlatmuslimane.com/kush-i-zbaton-gjykimet-dhe-denimet-e-sheriatit/

Shpërndaje: