“Nuk i kam krijuar xhinët dhe njerëzit veçse që të më adhurojnë Mua.” [Edh-Dharijat 51:56]

Por njeriu kundërshton më tepër se çdo krijesë tjetër

Imam Muhammed bin Salih bin Uthejmin (v. 1421)
Tefsir el-Kuran el-Kerim, el-Kehf, fq. 97-98
Përktheu: Valdet Gashi
www.perlatmuslimane.com

Allahu -azze ue xhel- ka thënë:

”Por njeriu kundërshton më tepër se çdo krijesë tjetër.” El-Kehf, 18:54

Kjo ndodhi kur i dërguari shkoi në shtëpi një natë tek Ali bin Ebi Talib dhe Fatimah -radijAllahu anhuma- dhe i gjeti duke fjetur:

Ali ibn Ebi Talib -radijAllahu anhu- tregon se i dërguari ﷺ trokiti në derën e tij dhe i tha atij dhe Fatimës: “A nuk po faleni?”

Aliu iu përgjigj: “O i dërguari i Allahut, shpirtrat tanë janë në duart e Allahut. Po do të kishte dashur të na zgjonte, do të na zgjonte.”

Pasi që ia thashë këtë, i dërguari ﷺ u largua. Me shpinë të kthyer e dëgjova duke goditur kofshën e tij dhe lexoi:

”Por njeriu kundërshton më tepër se çdo krijesë tjetër.” El-Kehf, 18:54

Hadithin e transmeton Bukhari (127) dhe Muslimi (775).

I dërguari ﷺ sigurisht e dinte se shpirtrat e tyre ishin në dorën e Allahut, ishte ai që tha:

Profeti ﷺ ka thënë:

“Kush e harron një namaz apo fle, atëherë shpagimi i tij është që ta falë atë kur t’i kujtohet.”

Transmeton Bukhariu (597) dhe Muslimi (684) dhe ky është teksti i tij.

Ai ﷺ e arsyetoi atë që harron dhe atë që e zë gjumi, ai e dinte këtë. Por ai dëshiroi që t’i motivonte ata, ndërsa Aliu dëshiroi të theksojë pafajësinë e tij dhe të gruas së tij -radijAllahu anhuma-.

Shpërndaje: