Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

Pse të befasoshesh?

Alameh Salih bin Muhammed el-Luhejdan

Burimi: http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=157277

Përgatiti: www.perlatmuslimane.com

Pyetësi: ”Unë kam lexuar një libër nga Shejkh Ahmed en-Nexhmi (rahimehullah) dhe Shejkh Zejd el-Madkhali (rahimehullah), librat “el-Irhab” dhe “el-Maurid el-Adhb ez-Zulal”. Në to paralajmërohet kundër disa thirrësave si Selman el-Audeh, Nasir el-Umer, Aid el-Karni, Jusuf el-Kardavi dhe Muhammed Arifi. Unë kam lexuar këto libra dhe e kam parë se ato i lavdëron Shejkh Salih el-Feuzan (hafidhehullah). Unë jam befasuar shumë …”

Alameh Luhejdan: ”Pse je befasuar?”

Pyetje: ”A është e vërtetë se Shejkh Salih el-Feuzan dhe Shejkh Ahmed bin Jahja en-Nexhmi paralajmërojnë kundër Selman el-Audes dhe të tjerëve?”

Alameh Luhejdan: ”A e ke lexuar këtë?”

Pyetësi: ”Po, këtë e kam lexuar. Ky është një paralajmërim kundër tyre.”

Alameh Luhejdan: ”Ata – insha Allahu – mirë e kanë.”

Pyetësi: ”A është e saktë për të paralajmëruar kundër tyre?”

Alameh Luhejdan: ”Mos u preokupo shumë me ta.”

Shpërndaje: