Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

Qëndrimi i Kardauit dhe i Muhamed el-Gazalit ndaj sheriatit

Imam Muhamed Nasirudin el-Albani

Burimi: Silsilat-ul-Huda uen-Nur (930)

Data e fetvas: 9/4-1417 ose 24/8-1996

Përktheu: Valdet Gashi

www.perlatmuslimane.com

Kur është fjala për vëllain tonë Jusuf el-Kardauin – Allahu na udhëzoftë ne dhe atë – ai ka jashtëzakonisht shumë gabime, sikurse vëllai i tij në hizbizëm Muhamed el-Gazali. Kur ata hasin në argumente të qarta sheratike, të cilat nëse nuk arrijnë ti shtrembërojnë, atëherë i mohojnë. Ne mblidheshim me el-Gazalin dhe Kardauin në këshillin e lartë të Medinës el-Munauarah. Ne e kishim zakon të diskutonin dhe të këshillonin aq sa kishim mundësi. Ne pamë këtë devijim sikurse lexojmë sot në librat e tyre. Për të provuar se ata ndjekin epshet e tyre mjafton qëndrimi i tyre ndaj argumenteve autentike dhe të konfirmuara, ku ata ose shtrembërojnë kuptimin e tyre ose i mohojnë sepse ata kanë themeluar një strategji për t’i zgjëruar kufijtë e Islamit, por me një qëllim të mirë; ata duan ti fusin myslimanët në Islam. Por në fakt, ata vetëmse se i largojnë më tej nga Islami.

Është një hadith për vërtetësinë e të cilët dijetarët e hadithit janë dakord. Ata janë të bashkuar gjithashtu në refuzimin e Ibn Hazmit, i cilët besonë se hadithi vijues i Buhkariut është i dobët:

“Do të ketë njerëz nga umeti im që do të lejojnë zinanë, mëndafshin, alkoolin dhe instrumentet muzikore, duke kaluar natën në gjëra të kota dhe lojëra, e që kur të zgjohen Allahu i shndërron në majmunë dhe derra.”1

Ibn Hazmi nuk mund të krahasohet me ndonjë prej këtyre autorëve. Ai vërtetë ishte dijetarë por çdo dijetar gabon. Ibn Hazmi shkoi në ekstrem lidhur me këtë hadith në aspektin shkencon hadithor. Edhe pse ai gaboi ai kishte një pikë nga një perspektivë e dijes. Ekstremizmi i tij e çoi atë të devijojnë nga të qenurit mesatar lidhur me kritikimin e hadithit. Pavarësisht se për cilin hadith bëhet fjalë, kur diejtari të gjej një mangësi në të kështu që është e mjaftueshme që ai thotë se mangësia është e mjaftueshme në mënyrë që hadithi të mos jetë autentik.Por ekstremizmi duke thënë se ky hadith është i trilluar, kjo është në të cilën ra Ibn Hazmi.”

Pyetje: ”Ai tha ai se ky hadith është i trilluar?”

Përgjigjja: ”Po. Por siç thashë ne e justifikojmë atë. Por si qëndron puna me Kardauin dhe ata si ai që shohin se si gjithë dijetarët e hadithit e refuzojnë gjykimin e Ibn Hazmit se hadithi është i dobët, dhe jo vetëm i shpikur, dhe pastaj injorojnë fjalët e këtyre imamëve dhe thonë:

”Ibn Hazmi ka thënë se hadithi është i trilluar.”?

Këta njerëz për fat të keq i kanë bërë epshet e tyre fe të tyre fatkeqësisht. Ata nuk ia nënshtrojnë epshet e tyre Sheriatit; por ata ose shtrembërojnë tekstet ose i mohojnë.”


1 Bukhari (5590).

 

Shpërndaje: