Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

Qëndrimi ndaj xhematit të thjeshtë të Rafidave dhe Sufive

Alameh Rabi bin Hadi el-Medkhali 

Burimi: Sherh Akidat-is-Selef ue As´hab-il-Hadith, fq. 323-324

Përgatiti: www.perlatmuslimane.com

Imam es-Sabuni (rahimahullah) ka thënë:

”Ahmed bin el-Hasan ka thënë: ”Ebu Abdilah! Ata ia përmendën Ehl-ul-Hadithin Ibn Ebi Kutejlehs në Mekë. Ai tha: ”Ehl-ul-Hadithi janë njerëz të këqinjë.” Prandaj Imam Ahmed bin Hanbeli u ngrit, shkundi rrobat e tij dhe tha:

”Ai është heretik! Heretik! Heretik!” deri sa ai shkoi në shtëpi.”

Ai Ibn Ebi Qutaylah ishin nga Pasuesin e Bidateve . Pse ai e urrente Ehl-ul- Hadith, duke thënë se ata janë një popull i keq? Për shkak se ata kapen pas Kur’anit dhe Sunnetit. Prandaj, ata janë një popull i varfër. Sipas tij, të varfrit u vijë atyre me anë të Kur’anit dhe Sunnetit . Prandaj , tha Ahmed bin Hanbeli:

”Heretik ! Heretik ! Heretik ! ”

Ai e tha këtë me të drejtë. Ai u mbështet nga Ibn Tejmijeh, Ibn-ul -Kajimi dhe të tjerët nga Ehl-us-Sunneti.

Imam Ibn Tejmijeh ka thënë:

”Sepse ai e dinte se cili ishte qëllimi i tij.”

Qëllimi i tij ishte shpifja ndaj Kuranit dhe Sunnetit. Nuk ka dyshim se shumë nga ta që i fyen Ehl-ul-Hadithin janë heretik. Ata futen fshehurazi në mesin e xhematit të thjeshtë dhe në sektet e devijuara sikurse Sufitë dhe Rafidat dhe fyejnë edhe fenë edhe komentuesin e saj.

Sufitë injorant duhet ti thërrasim në fe. Ata në mesin e tyre që besojnë në panenteism dhe panteizm janë kufarë. Sipas mendimit tim dijetarët e Rafidave janë kufarë. Kështu është. Ndërsa xhemati i tyre i thjeshtë duhet të shqyrtohen. Në qoftë se ata kanë të njejtën fe që përmban kufër, atëherë edhe ata janë kufarë. E njëjta gjë vlenë edhe për njerëzit e thjeshtë tek Sufitë. Ai që beson në panteizm dhe panenteism del nga feja pasi që ai mohon të qartën në mendjen e shëndoshë dhe fenë. Allahu Subhanehu ue Te ala ka krijuar çdo gjë dhe është i ndarë nga krijesat e Tij dhe krijesat e Tij janë të ndara nga Ai. Panenteistët thonë se Krijuesi është krijesa dhe krijesa është Krijuesi. As kafshët nuk e thonë këtë. Pra njeriu i thjeshtë i cili që ka këtë ideologji të njëjtin gjykim sikurse udhëheqësi i tij heretik. Dhe në qoftë se ata nuk e kanë të njëjtën ideologji ne i thërrasim ata në mirësi dhe në të vërtetën pa bërë tekfir mbi ta.

Shpërndaje: