Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

Refuzim ndaj Hamasit dhe vrasësit Rafidi Kasim Sulejmanit

Dijetarë të ndryshëm

Përktheu: Valdet Gashi

www.perlatmuslimane.com

Khaled Mashal, kryetari i Hamasit:

“Lëvizja e rezistencës Islamike, Hamasi, janë të lumtur që t’ju takojnë ju. Hamasi janë të lumtur me vizitën që i bëjnë Iranit Islamik i cili e mbështet dhe e ndihmon rezistencën,  Irani mbështet Palestinën.

Ne erdhëm tek ju pasi që Allahu na ka dhënë fitore të fortë mbi qytetin e Gazës. Ne kemi ardhur tek ju për t’ju thënë: Faleminderit.

Falënderojmë Iranin që qëndroi me ne si në nivel zyrtar dhe po ashtu me popullin e saj. Ju na ndihmuat dhe na mbështetët! Ju të gjithë jeni partnerë në fitoren e Gazës.

Falënderime udhëheqësit, Sejid Khumeinit. Mirënjohja ime i drejtohet shkëlqesisë së tij, presidentit Ahmedi Nexhadit. Mirënjohja ime i drejtohet këshillit Shurah dhe popullit të Iranit që qëndruan përkrah nesh ndaj agresionit tiranik sionist mbi Gazën.

Mirënjohja ime për ju për mbështetjen tuaj, si atë materiale, politike, mediatike dhe popullore që na keni dhënë.

Kjo nuk do të humbasë tek Allahu dhe as tek populli palestinez.

Është fati ynë i mirë që po ju vizitojmë në 30 vjetorin e revolucionit Islamik të Iranit që u udhëhoq nga imam Khumeini (Allahu e mëshiroftë).”

Ai i bëri lavdi të tepruara Iranit, armiqve të shokëve të Muhammedit (salAllahu alejhi ue selem) dhe armiqve të grave të tij dhe ai gjithashtu iu lut Allahut të ketë mëshirë për Khumeinin. Njeriut përgjegjës për përhapjen e revolucionit Rafidi të Iranit, shkatërrimin, kaosin, vrasjet dhe destablilizimin në botën muslimane.


Imam Abdul-Aziz bin Abdullah bin Baz (v. 1420)

“Sekti më i rrezikshëm është sekti Rafidah, populli i Khumeinit. Ata janë sekti më i rrezikshëm.

Po kështu Nusejrijjeh shokët e Hafidh el-Esadit dhe grupi i tij në Siri, dhe BatinijehSiri, dhe BatinijehIran dhe Indi, ata janë Ismailijjeh. Këto tre sekte janë më të këqinjtë dhe më të rrezikshmit nga të gjitha sektet. Ata janë kufarë dhe për këtë i kërkojmë mbrojtje Allahut, ata fshehin shumë të këqija kundër muslimanëve. Ata i konsiderojnë muslimanët më të rrezikshëm ndaj tyre sesa kufarët, ata i urrejnë muslimanët më shumë sesa i urrejnë kufarët. Ata e konsiderojnë të lejuar derdhjen e gjakut dhe marrjen e pasurisë së Ehli-Sunnetit edhe pse mund të bëjnë lajka në vendet ku mund të bëjnë lajka. Ata mendojnë se imamët e tyre e dinë të fshehtën dhe se ata janë të pagabueshëm.

Ata adhurojnë të tjerë përveç Allahut, si p.sh kërkojnë shpëtim tek të tjerë përveç Allahut, therin kurban dhe betohen në të tjerë përveç Allahut. Kjo është ajo që ata besojnë në lidhje me imamët e tyre. Rafidat të cilët janë sekti Ithna Asharia (dymbëdhjetë imamët) ata quhen ndryshe el-Xha’ferijeh dhe tani janë të njohur si Khumeinijjeh që po thërrasin tani në të kotën. Ata janë më të këqinjtë e grupeve, po ashtu sekti Nusejrijjeh janë nga sektet më të këqija dhe po ashtu sekti Ismailijjeh, ata janë Batinijeh. Ata e konsiderojnë hilafetin e Ebu Bekrit, Umerit dhe të Uthmanit si të pavlefshëm. Ata i konsiderojnë sahabët kufarë, të dalë nga Islami.”


Alameh Mukbil bin Hadi el-Uadi’i (v. 1422)

“Po, në lidhje me el-Khumeinin, atëherë ai është imam i devijimit dhe ai është kafir. Pastaj ky Khumeini, Ikhuanu Musliminët lëkundin minberët duke e lavdëruar Khumeinin:

“(duke thënë) el-imam el-Khumeini.”


Imam Muhammed Nasirudin el-Albani (v. 1420):

“Ne kemi për shembull Shijat dhe ata të cilët quhen Rafida. Ne nuk dyshojmë në mosbesimin dhe devijimin e shumë prej dijetarëve të tyre siç është Khumeini për shembull. Sepse ai deklaroi hapur mosbesimin e tij në traktatin e tij el-Hukmeh el-Islamijjeh.”


Ismail Hanijeh, një nga politikanët dhe liderët e Hamasit:

“Unë them se dëshmori, gjenerali Sulejmani, që e kaloi jetën e tij në mbështetje dhe ndihmesë të rezistencës, ai që ishte kreu i brigadës el-Kuds, garda revolucionare iraniane. Unë them, bazuar në atë që ai bëri dhe atë për të cilën ai vdiq, atëherë ai është dëshmori i el-Kudsit (Jeruzalem), dëshmori i el-Kudsit, dëshmori i el-Kudsit.”

Kasem Sulejmani ishte përgjegjës për mbështetjen e Esadit dhe regjimit të tij brutal Aleuit në Siri dhe masakrimin e shumicës së popullsisë sunnite të Sirisë. Ai gjithashtu ka mbështetur Huthitë në Jemen dhe HizbuLlahin (që në të vërtetë janë partia e shejtanit e jo e Allahut) në Liban kundër sunnitëve. Sulejmani ishte njeriu kryesor në Siri duke kordinuar të gjitha këto dhe duke zbatuar urdhrat e Iranit. Sulejmani ka nxitur konflikte në të gjithë Lindjen e Mesme, një shejtan i vërtetë i Iranit dhe jo martir i el-Kudsit siç dëshiron ta portretizojë Hamasi, organizata Ikhuane. Kjo është arsyeja pse Hamasi nuk ka patur sukses dhe kjo lëvizje e ka tradhtuar Islamin dhe muslimanët në emër të Islamit.

Pyesni cilindo sunni nga Iraku apo Siria se çfarë mendojnë ata për Kasem Sulejmanin dhe se çfarë ka bërë ai në vendet e tyre. Kasim Sulejmani ka vrarë më shumë muslimanë sesa zionistët, megjithatë Ikuanët e Hamasit e quajnë martir! Ata e lavdërojnë Iranin, Khumeinin, Khamenein, Sulejmanin dhe armiqtë të tjerë kufarë të Islamit, kështu që çfarë Islami do të ndihmojnë ata apo mos planifikojnë të zëvendësojnë pushtimin sionist me pushtimin e drejtuar nga Rafiditë?

Izraeli dhe Irani janë në të vërtetë 2 anët e së njëjtës monedhë kështu që mos harroni se origjina e Rafidave kthehet tek një jehudi nga Jemeni. E lus Allahun ti shkatërrojë ata dhe që muslimanët të dalin të padëmtuar e fitimtarë.


Alameh Mukbil bin Hadi el-Uadi’i (v. 1422):

Sa i përket lëvizjes Hamas, atëherë ata nuk do ta ndihmojnë Islamin sepse në mesin e tyre është një Shi’i, Ikhuani dhe një hizbi dhe ata janë duke qeshur me njerëzit.

Jaser Arafati, ai ishte një agjent i Izraelit dhe ne e kemi thënë këtë që në fillim se ai ishte një agjent i Izraelit, në fund ai e shiti Palestinën.

Nëse qeveritë e muslimanëve në të gjitha vendet muslimane do t’i lejonin muslimanët (të luftojnë), atëherë ata do të ishin në gjendje që ta pastronin el-Kudsin (Jeruzalemin) nga jehudët.

Ajo që është e rëndësishme është se ata që do t’i japin fitore fesë së Allahut janë muslimanët, ata që janë të kapur pas Kuranit dhe sunnetit.

Sa i përket grupit Hamas, atëherë ata janë një organizatë hizbije që nuk urdhërojnë në të mirë dhe nuk ndalojnë nga e keqja, ata i luftojnë pasuesit e sunnetit. Nëse atyre do t’u jepej fitorja, atëherë ata do të bënin atë që u bë në Afganistan, ata do t’i kthejnë armët njëri-tjetrit. Allahut i kërkojmë ndihmë pasi që zemrat e tyre nuk janë të bashkuara si një zemër e vetme.


Shejkh, Dr. Muhammed bin Se’id Raslan:

“Hamasi është një vegël e jehudëve. Hamasi është krijuar nga jehudët dhe nga amerikanët e kryqëzatave. Hamasi në çdo aspekt është Rafidi. Këto fakte nuk mund të mohohen, Ky është realiteti.”


Imam Muhammed Nasirudin el-Albani (v. 1420):

Kjo lëvizje (Hamasi) e cila është themeluar sot në Bregun Perëndimor, kjo lëvizje nuk është Islamike. Pavarësisht se a ju pëlqen kjo apo jo. Sepse nëse ata vërtet do të donin të braktisnin gjendjen në të cilën ishin, atëherë ata do të ishin të përgatitur vërtet. Ku është kjo përgatitje?

Tërë bota Islame po shikon se si ata po luftojnë me njëri-tjetrin dhe po theren dhe vriten në atë mënyrë sikurse theren bagëtitë dhe delet. Dhe pastaj ne duam të japim gjykime sikur ato të vijnë nga khalifi i muslimanëve ose udhëheqësi i ushtrisë të cilin e ka urdhëruar ky khalif.

Pastaj vjen kjo lëvizje nga shumë lëvizje që janë sot siç është Hamasi dhe ne duam t’u japim atyre gjykimin sikur kjo lëvizje është Islame. Kjo nuk funksionon – Allahu ju begatoftë!


Shejkh Ebu Abdul A’la Khalid Uthman el-Misri:

“Është e mjaftueshme të dimë se Vëllazëria Muslimane është në devijim për shkak të bashkëpunimit të tyre me Shiat. Ata janë që e mallkojnë Aishen në një mënyrë që asnjë grua tjetër nuk është mallkuar, përkundrazi, ata e akuzojnë këtë grua të dëlirë, të sinqertë, në minberet e tyre dhe nuk fshihen më. Ata e akuzojnë për zina, vajzën e sinqertë (Aishen), bijën e të sinqertit (Ebu Bekrit).

Pastaj vijnë këta të pabesë (Ikhuanët) dhe bashkëpunojnë me ta, përkundrazi ata madje lavdërojnë Rafidat. Madje ata bashkëpunojnë me ta për të sulmuar tokat Islamike dhe për t’i copëtuar ato. Ky Kasim Sulejmani për të cilin ata tani pretendojnë se po qajnë, është një kriminel dhe nga kriminelët më të mëdhenj në këtë kohë. Ai lejoi derdhjen e gjakut të muslimanëve dhe unë nuk po them të mijëra muslimanëve, por përkundrazi, të miliona muslimanëve. Ky njeri u mobilizua nga Shiat Rafida për të vrarë dhe për të shkelur nderin e mijërave, madje përkundrazi, të miliona muslimanëve.

Kush janë ata që e lavdërojnë tani?

Këta mashtrues. Vëllazëria Muslimane dhe bishtat e tyre që janë përhapur në toka të ndryshme. Ky njeri, pas vdekjes së Khumeinit, mori rolin e tij për derdhjen e gjakut (të muslimanëve). Gjatë jetës së tij, Khumeini derdhi gjakun e miliona muslimanëve brenda dhe jashtë Iranit. Atij (Kasim Sulejmanit) iu caktua ky rol nga jehudët, që të vrasë muslimanët në emër të Islamit dhe në emër të familjes së profetit .

Familja e profetit është e pastër prej tij dhe prej atyre si ai dhe ata do të heqin dorë prej tij në ditën e ringjalljes, ata që me të vërtetë janë nga familja e profetit ﷺ. Husejni (radijAllahu anhu) është i pastër prej tyre, prej veprimeve të tyre dhe prej besëtytnive të tyre. Ai asnjëherë nuk ka thënë që më bëni një vend të shenjtë, më adhuroni mua dhe më lutni mua përveç Allahut, më bëni mua të adhuruar. Betohem në Allahun, Husejni nuk është i kënaqur me këtë, betohem në Allahun, as i dërguari i Allahut ﷺ nuk është i kënaqur me këtë sepse i dërguari i Allahut u dërgua me thirrjen në Teuhid (adhurimin vetëm të Allahut), ai nuk është dërguar për të thirrur në adhurimin e të vdekurve, veprimin e besëtytnive dhe bidateve.”

Shpërndaje: