Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

Selefët i rrihnin fëmijët për shkak të dëshmisë dhe betimeve

Imam Abdul-Aziz bin Abdil-lah bin Baz

Burimi: Sherh Kitab-it-Teuhid, fq. 171-174

Përgatiti: www.perlat-muslimane.com

Ibrahimi en-Nakhai tha:

”Ne ishim të vegjël, kur të rriturit na rrihnin për shkak të dëshmisë dhe betimeve.”

Selefët i rrahën fëmijët e tyre kur ata dëshmonin dhe betoheshin në mënyrë që të mos adaptoheshin me këtë dhe kështu të dëshmojnë rrejshëm, dhe të pajtohen për betimet e padrejta. Një fëmijë që mësohet me një sjellje të tillë do ta merr të lehtë këtë kur ai të rritet. Kjo dëshmon se Selefët kujdesëshin për të edukuar fëmijët e tyre përgjatë cilësive të bukura dhe edukimit të duhur. Ky është obligim i çdo muslimani.

Shpërndaje: