Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

Si bëhet duaja e kunutit?

Alameh Abdullah bin Abdurr-Rrahman Ebu Butejn (v. 1282) 

Burimi: ed-Durar us-Sannijah fi Axhuibah en-Nexhdijeh Vol4. Faqe.357

Përgatiti: www.perlatmuslimane.com

”Shejkh Abdullah bin Butejn është pyetur nëse duaja e kunutit duhet të lexohet me zë të lartë.”

Ai u përgjigj: ”Sa i përket kunutit kështu që ai që udhëheq namazin duhet ta lexojë atë me zë të lartë dhe xhemati duhet të thonë amin me zë të lartë.”

Shpërndaje: