Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

Si u krijua Haua alejhas-selam?

Imam Ibn Kethir ed-Dimeshkij (v. 774)

Kisasul-Enbija, fq. 20-21

Përktheu: Valdet Gashi

www.perlatmuslimane.com

Allahu -Te ala- urdhëroi Ademin -alejhis-selam- që të jetoj në xhenet me gruan e tij. Ai tha:

“Ne thamë: “O Adem, jeto ti dhe gruaja jote në xhenet dhe aty hani sa të doni e kur të doni, por mos iu afroni kësaj peme, se ndryshe do të bëheni të padrejtë.” 1

Në suren El-A’raf Allahu tha:

“E do t’u qasem atyre nga përpara dhe nga mbrapa, nga e djathta dhe nga e majta, e kështu Ti do të vëresh se shumica prej tyre nuk të janë mirënjohës!” Allahu i tha: “Dil prej andej i përbuzur dhe i përjashtuar! Pa dyshim, xhehenemin do ta mbush me ty dhe me të gjithë ata që shkojnë pas teje!” 2

Gjithashtu Allahu -Te ala- tha:

“Kur u thamë engjëjve: “Përuluni në sexhde para Ademit”, të gjithë u përulën, përveç Iblisit, i cili nuk pranoi. Pastaj thamë: “O Adem, me të vërtetë që ky është armiku yt dhe i gruas tënde, prandaj mos e lini t’ju nxjerrë kurrsesi nga xheneti, se pastaj do të vuani në mjerim! Këtu nuk do të mbetesh kurrë as i uritur e as i zhveshur, dhe nuk do të kesh as etje, as vapë.” 3

Këto ajete pohojnë se Hava u krijua para se të hyjë Ademi në xhenet bazuar në ajetin:

“Ne thamë: “O Adem, jeto ti dhe gruaja jote në xhenet.” 4

Kjo është ajo që ka shpjeguar Muhammed bin Is’hak Jesar dhe ajetet sugjerojnë qartë në këtë gjë. Gjithashtu, transmeton Muhammed bin Is’hak se Ibn Abbasi -radijAllahu anhu- ka thënë se, ajo u krijua nga një prej brinjëve të majta të Ademit ndërsa ai ishte në gjumë, dhe se vendi ku ishte briri i tij ju mbush me mish. Dëshmi për këtë është thënia e Tij -Te ala-:

“O njerëz! Frikësojuni Zotit tuaj, i Cili ju krijoi prej një njeriu, ndërsa prej atij krijoi bashkëshorten e tij, kurse prej këtyre të dyve krijoi shumë meshkuj e femra.” 5

Gjithashtu, Allahu -Te ala- në suren El-A’raf ka thënë:

“Është Ai që ju krijoi nga një njeri i vetëm (Ademit), prej të cilit krijoi edhe bashkëshorten e tij (Hauanë), që të gjente qetësi tek ajo. Kur njeriu bashkohet me gruan e vet, e ngarkon atë me një barrë të lehtë, që ajo e kalon pa e ndier për ca kohë. Dhe, kur ajo rëndohet, ata të dy i luten Allahut, Zotit të tyre: “Nëse na dhuron pasardhës të shëndoshë, do të të jemi vërtet mirënjohës!” 6

Bukhariu dhe Muslimi kanë transmetuar se profeti ﷺ ka thënë:

“Trajtoni mirë gratë, ngase gruaja është krijuar nga brinja e lakuar, dhe lakesa më e madhe tek ai është pjesa më e lartë e tij. Nëse provon ta drejtosh atë, do ta thyesh, kurse nëse e len ashtu do të mbetet i lakuar (akoma). Andaj, trajtoni mirë gratë!”


1 El-Bekare 2:35

2 Al-A’raf 7:18-19

3 Ta-Ha 20:119:120

4 El-Bekare 2:35

5 An-Nisa 4:1

6 Al-A’raf 7:198

Shpërndaje: