Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

Të cituarit Allahun me emrin ”el-Hak” dhe profetin me emrin ”el-Mustafa”

Imam Muhammed bin Salih bin Uthejmin (vdiq. 1421)

Burimi: Sherh el-Akidah es-Saffarinijjeh (1/72)

Përktheu: Valdet Gashi

www.perlatmuslimane.com

Pyetje: “A është el-Mustafa prej emrave të profetit (salAllahu alejhi ue selem)?”

Përgjigje: “Jo. Me sa duket, kjo është një nga cilësitë e tij. I pastër nga të metat është Allahu, i Plotfuqishmi! Është e çuditshme se si disa njerëz e përsërisin: ”ka thënë el-Mustafa”, ”ka thënë el-Mustafa”, ndërsa sahabët (radijAllahu anhum) e nderuan të dërguarin (salAllahu alejhi ue selem) dhe ia dinin vlerën virtyteteve të tij më shumë se ne, dhe nuk e kanë thënë këtë, Ebu Hurejra nuk ka thënë:

”el-Mustafa ka thënë.”

Asnjë sahabi tjetër nuk e tha këtë. Në çdo libër të hadithit sahabiu thotë:

”Ka thënë i dërguari i Allahut. Profeti i Allahut ka thënë. Ebul-Kasim ka thënë dhe të ngjashme.”

Megjithatë, njerëzit e sotëm u përpoqën me një retorikë pa marrë parasysh nëse dikush para tyre ka folur kështu. Fakti është se ne duhet të shohim se kush ka folur në këtë mënyrë para nesh. Kur disa njerëz duan të thonë diçka sot, ata thonë:

”el-Hak (Te’Ala) ka thënë.”

”el-Hak (Te’Ala) ka thënë, dhe kjo është e vërtetë.”

Nuk ka dyshim se Allahu është e vërteta e qartë, por thuaj në vend të kësaj:

”Ka thënë Allahu”.

Profeti (salAllahu alejhi ue selem) ishte pa dyshim më i ditur në lidhje me Allahun se sa ti, dhe ai e madhëroi Atë më shumë se sa ti. Çfarë tha ai (salAllahu alejhi ue selem) kur e citonte Allahun (Azze ue Xhel)?

Ai thoshte: ”Allahu ka thënë”.

Disa njerëz, megjithatë, duan të sjellin gjëra të reja, por të sjellen gjëra të reja në këtë formë nuk bën, për shkak se është më mirë për të pasuar Selefët në këto çështje sesa të shpikim.

Shpërndaje: