Terrorizmi dhe pasojat e tij në individ dhe shoqëri