Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

Urdhërimi për martesë

Imam Abdurr-Rrahman bin Nasir es-Sa’di (v. 1376)
Bahxhet-ul-Abrar, fq. 131-133
Përktheu: Valdet Gashi
www.perlatmuslimane.com

Ebu Hurejra -radijAllahu anhu- tregoi se i dërguari i Allahut ﷺ ka thënë:

“Kur njeriu vdes, veprimet e tij ndërpriten me përjashtim të tri veprave; sadakaja e vazhdueshme, dituria e dobishme (nga e cila përfitojnë njerëzit) dhe fëmija i mirë që lutet për të.” 1

Ky hadith urdhëron martesën që sjell pasardhës të drejtë dhe përfitime të tjera, duke përfshirë një grua të drejtë dhe që burri t’i mësojë asaj gjëra nga të cilat ajo përfiton dhe u bënë dobi të tjerëve – dhe Allahu e di më mirë.


1 Muslim (1631).

Shpërndaje: