Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

119.Ji në këtë jetë sikurse të jesh një i huaj apo në udhëtim

Imam Muhammed bin Muhammed el-Hanbeli el-Menbaxhi 

Burimi: Teslijetu Ehlil-Mesaib, fq. 240-242

Përktheu: Valdet Gashi

www.perlatmuslimane.com

Allahu (te ala) ka thënë:

قُلْ مَتَاعُ الدَّنْيَا قَلِيلٌ وَالآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَى وَلاَ تُظْلَمُونَ فَتِيلاً

Thuaju: “Përjetimi i kësaj bote është pak, e për atë që është i devotshëm, bota tjetër është shumë më e dobishme.  Juve nuk do t’ju bëhet asnjë fije padrejtësi.” 4:77

Kënaqësitë e kësaj jete janë pak dhe dëfrimi yt me to është edhe më i pakët. Shpërblimi në jetën tjetër është më i mirë dhe më parësor, për atë që i shmanget mëkateve dhe i bindet Allahut.

Duhet të jetë e qartë se ky kapitull është kapitulli më i dobishëm i këtij libri, nëse t’i mediton rreth tij. Kësajë jete do t’i vijë fundi dhe do të mbarojë. Kjo jetë është vetëm një vend i përkohshëm. Ajo përbëhet nga sprovat dhe kënaqësitë mashtruese. Mos qajë për atë që të ka humbur nga kjo jetë. Mos u gëzo shumë për atë që të është dhënë nga ajo. Mos vajto kur një fëmijë ose një person vdes. Mos u mërzit kur të humbasësh diçka.

Bukhari transmetoi në Sahihun e tij nëpërmjet Ibn Umerit (radijAllahu anhume) i cili tha:

“I dërguari i Allahut (salAllahu alejhi ue selem) më kapi për shpatulle dhe më tha: “Ji në këtë jetë sikurse të jesh një i huaj apo në udhëtim.”

Ibn Umeri thoshte:

“Nëse të zë mbrëmja mos e prit mëngjesin. Nëse të zë mëngjesi mos e prit mbrëmjen. Shfrytëzoje shëndetin tënd për sëmundjen tënde dhe jetën tënde për vdekjen.”

Disa dijetarë e shpjeguan hadithin si në vijim:

“Mos iu mbështetet kësaj jete. Mos e merr atë si banesë të përhershme. Mos e bind veten se do të jetosh gjatë. Mos i kushto rëndësi kësaj jete. Mos u mburr me të. Ajo është mashtruese dhe tradhtare. Mos u lidh për të sikurse udhëtari nuk lidhet për ndonjë qytet tjetër pos vendit të tij. Mos u preokupo me të sikurse udhëtari nuk preokupohet, përderisa ka për të shkuar në shtëpi tek familja e tij nuk nuk e zë veten e tij me diçka përgjatë rrugës. Dhe lutju Allahut për ndihmë.”

Sehl bin Sad es-Sa’idi (radijAllahu anhu) ka thënë:

“Një burrë erdhi tek i dërguari i Allahut (salAllahu alejhi ue selem) dhe tha:

“O i dërguari i Allahut! Më trego në lidhje me një vepër, me të cilin Allahu dhe njerëzit do të më duan.” Ai tha: “Përmbahu nga kjo jetë, Allahu do të të dojë. Përmbahu nga ajo që njerëzit kanë, kështu që njerëzit do të të duan.”

Transmetuar nga Ibn Maxheh me një zinxhir të mirë dhe rrugët e autenticitetit janë të qarta.

Ai njoftoi gjithashtu se profeti (salAllahu alejhi ue selem) ka thënë:

“Në qoftë se kjo jetë do të vlente sa krahu i një mushkonje tek Allahu, Ai nuk do t’ia jepte jobesimtarit edhe një gllënjkë ujë.”

Transmetuar nga et-Tirmidhi i cili tha se hadithi është autentik.

Tirmidhi transmetoi përmes Kab bin Ijadhit i cili tregoi se i dërguari i Allahut (salAllahu alejhi ue selem) ka thënë:

“Çdo umet ka një sprovë dhe sprova e umetit tim është pasuria.”

Tirmidhi ka thënë se hadithi është i mirë dhe autentik.

Dije se ai që e do këtë jetë e dëmton jetën e tij të ardhshme, dhe ai që e do jetën e tij të ardhshme e dëmtonë këtë jetë. Prandaj jepi përparësi asaj që mbetet para asaj që përfundon.

Shpërndaje: