Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

12.Ezani dhe ai që e dëgjon atë

Shejkhul Islam Ibnu Tejmijeh (v. 728)
Sahihul-Kelimit-Tajjib
Verifikoi dhe korrigjoi: Imam Muhamed Nasirudin el-Albani
Përktheu: Valdet Gashi
www.perlatmuslimane.com

51 – Ebu Hurejra (radijAllahu anhu) tregoi se i dërguari i Allahut ka thënë:

لو يعلم الناس ما في النداء و الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا

“Po ta kishin ditur njerëzit se çfarë shpërblimi ka në thirrjen e ezanit dhe në safin e parë,e pastaj të mos gjenin rrugë tjetër seç se të hidhnin short, do të hidhnin short për to.”

Transmeton Bukhari dhe Muslimi.

52 – Ai gjithashtu tregoi se profeti ka thënë:

إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع التأذين ، فإذا قضي التأذين ، أقبل ، فإذا ثوب بالصلاة ، أدبر ، فإذا قضي التثويب ، أقبل ، حتى يخطر بين المرء و نفسه ، فيقول : اذكر كذا ، اذكر كذا ، لما لم يكن يذكر ، حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى

“Kur thirret ezani për namaz, shejtani ikën dhe bën zhurmë që të mos e dëgjojë thirrjen e ezanit, kurse kur mbaron thirrja e ezanit, ai kthehet.  Kur bëhet ikameti, ai prapë ikën, kurse kur përfundon ikameti, ai kthehet dhe e ngacmon njeriun duke i thënë: “Kujto këtë dhe kujto këtë!”  Prej gjërave që nuk i kujtonte, saqë njeriu nuk e di më se sa ka falur.”

Transmeton Bukhari dhe Muslimi.

53 – Ebu Seid (radijAllahu anhu) tregoi se e dëgjoi të dërguarin e Allahut duke thënë:

لا يسمع مدى صوت المؤذن جن و لا إنس إلاشهد له يوم القيامة

“S’ka xhin ose njeri që dëgjon zërin e myezinit, veçse do të dëshmojnë për të në Ditën e Kiametit.”

Transmeton Bukhari dhe Muslimi.

54 – Ebu Seid (radijAllahu anhu) tregoi se i dërguari i Allahut ka thënë:

إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن

“Kur të dëgjoni ezanin, thoni ashtu siç thotë myezini.”

Transmeton Bukhari dhe Muslimi.

55 – Abdullah bin Amr (radijAllahu anhuma) tregoi se profeti ka thënë:

إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ، ثم صلوا علي ، فإنه من صلى علي صلاة ؛ صلى الله عليه بها عشرا ، ثم سلوا الله لي الوسيلة ، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله ، و أرجو أن أكون أنا هو ، فمن سأل لي الوسيلة ، حلت له الشفاعة

“Kur të dëgjoni myezinin, thoni ashtu siç thotë ai, pastaj dërgoni salavate mbi mua, sepse ai që dërgon salavate mbi mua një herë, Allahu mbi të dërgon dhjetë herë. Pastaj kërkoni nga Allahu për mua Uesilen, e cila është një vend në Xhenet, e caktuar vetëm për një rob prej robërve të Allahut, e shpresoj që unë të jem ai, kush kërkon nga Allahu për mua Uesilen, atij do t’i jepet shefati (ndërmjetësimi) im.”

Transmeton Muslimi.

56 – Umer bin el-Khattabi (radijAllahu anh) tregoi se i dërguari i Allahut ka thënë:

إِذَا قال الْمُؤَذِّنُ الله أَكْبَرُ اللهُ أَكْبرُ فَقَالَ أَحَدُكُمْ اللهُ أَكبرُ اللهُ أَكبر ثم قال أَشْهَدُ أَنْ لا إِله إِلا الله قال أَشْهَدُ أَنْ لا إِله إِلا الله ثم قال أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله قال أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُول الله ثم قال حَيَّ عَلى الصلاةِ قال لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بالله ثم قال حَيَّ عَلى الْفَلاَحِ قال لا حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ ثُمَّ قال اللهُ أَكبر الله أَكبر قال الله أكبر الله أكبر ثم قال لا إِله إلا الله قال لا إِله إِلا الله دَخَلَ الْجَنَّة

“Kur myezini thotë: “Allahu Ekber, Allahu Ekber” dhe ndonjëri prej jush thotë: “Allahu Ekber, Allahu Ekber” dhe pastaj myezini thotë: “Eshhedu en la ilahe il-lall-llah” dhe pastaj ai thotë: “Eshhedu en la ilahe il-lall-llah” dhe pastaj myezini thotë: “Eshhedu enne Muhameden-rrasulullah”, dhe ai thotë: “Eshhedu enne Muhameden-rrasulullah”, dhe pastaj myezini thotë: “Hajja a’ales-salah” dhe ai thotë: “La haule ue la kuu-uete il-la bil-lah” dhe pastaj muezini thotë: “Hajja a’lel-felah” dhe ai thotë se “La haule ue la kuu-uete il-la bil-lah” dhe pastaj myezini thotë: “Allahu Ekber, Allahu Ekber” dhe ai thotë: “Allahu Ekber, Allahu Ekber”, dhe pastaj myezini thotë: “La ilahe il-lall-llah” dhe ai thotë: “La ilahe il-lall-llah”, do të hyjë në Xhenet.”

Transmeton Muslimi.

57 – Xhabiri (radijAllahu anhu) regoi se i dërguari i Allahut ka thënë:

مَنْ قال حِينَ يَسْمَع النِّدَاءَ: اللَّهُمَّ ربَّ هَذه الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ والصَّلاَةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّداً الوسيلة والْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَاماً محموداً الذي وَعَدْتَهُ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يوم القيامة

“Kushdo që thotë pasi dëgjon ezanin: “All-llahum-me Rabe hadhihid-da’uetit-tam-meti ues-salatil-kaimeh, ati Muham-medinil-Uasilete uel-fadileh, ue-b’athhu mekamen mahmudenil-ledhi ue’ad-teh.

(O Allah! Zot i kësaj thirrjeje të plotë dhe i këtij namazi për të cilin po thirret! Jepja Muhamedit Uesilën dhe pozitën e lartë. Jepja atij pozitën e lavdëruar të cilën ia ke premtuar atij)” ai do të ketë ndërmjetësimin tim në Ditën e Gjykimit.”

Transmeton Bukhari.

8 – Abdullah bin Umeri (radijallahu anhuma) tregoi se dy burra thanë:

يا رسول الله ! إن المؤذنين يفضلوننا . فقال رسول الله صلى الله عيه و سلم : قل كما يقولون ، فإذا انتهيت ، فسل تعطه

“O i dërguari i Allahut! Myezinët janë më me vlerë se sa ne.” Ai tha: “Thoni atë që thonë myezinët. Dhe kur të përfundoi, bëni dua dhe ajo do t’u pranohet.”

Transmeton Ebu Dauid. Zinxhiri i hadithit është i mirë. Sipas Ibn Hibanit ai është autentik.

59 – Enesi (radijAllahu anhu) tregoi se i dërguari i Allahut ka thënë:

الدعاء لا يرد بين الأذان و الإقامة

“Duaja nuk refuzohet në mes ezanit dhe ikameti.”

Transmeton Tirmidhi.

60 – Transmeton Sehl bin Sa’d (radijallahu anhu) se i dërguari i Allahut ka thënë:

ثنتان لا تردان – أو قلما تردان – : الدعاء عند النداء ، و عند البأس حين يلحم بعضهم بعضا

“Dy (lutje) nuk refuzohen: lutja pas ezanit dhe lutja në vështirësi, kur të përleshen një grup me tjetrin (në betejë).”

Transmeton Ebu Daudi. Hadithi është i mirë dhe autentik.

Shpërndaje: