Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

34.Ngritja e duarve në lidhje me tekbirin

Imam Muhamed Nasirudin El-Albani (v. 1420)

Sifatu Salat-in-Nebi, fq. 76

Përktheu: Valdet Gashi

 www.perlatmuslimane.com

Profeti  nganjëherë i ngriste duart e tij së bashku me tekbir1, nganjëherë pas tekbirit2 dhe nganjëherë para tekbirit.3

Ai i ngriste duart e tij me gishta të shtrirë (as nuk i ndante e as nuk i bashkonte tërësisht).4

Ai ngriste duart e tij në lartësi me krahët5 dhe mund të ndodhte që ai i ngriste ato tek cepat e veshëve.6


1 Bukhari dhe Nesai.

2 Bukhari dhe Nesai.

3 Bukhari dhe Ebu Daudi.

4 Ebu Daudi, Ibn Khuzejmeh (1/62-64), Tammam dhe Hakimi i cili tha se hadithi është i autentik dhe Dhehebi u pajtua me të.

5 Bukhari dhe Nesai.

6 Bukhari dhe Ebu Daudi.

Shpërndaje: