Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

3 porosi të arta për një bashkëjetesë të lumtur

Shejkh Sulejman bin Selim er-Ruhejli

Burimi: https://www.youtube.com/watch?v=VjBw86Sc_DQ

Përktheu: Valdet Gashi

www.perlatmuslimane.com

Unë nuk do ta zgjasë më shumë, përveç se unë dua të porosis të dy këta bashkëshortë të bekuar dhe të gjithë bashkëshortët:

Ata nga mesi i atyre të sapomartuarve dhe ata nga mesi i atyre që janë si unë; që kanë qenë të martuar për një kohë të gjatë, unë dua t’i këshilloj ata me 3 këshilla të dobishme.

Këshilla e parë, është të ndërtojmë shtëpitë tona mbi fenë e Allahut.

Betohem në Allahun, përsëri betohem në Allahun, bekimet nuk kanë ardhur kurrë, as mirësitë nuk kanë ardhur përveçse nëse shtëpitë janë të ndërtuara mbi fenë e Allahut.

Që ne të bashkëpunojmë në shtëpitë tona me fenë e Allahut.

A nuk dëgjojmë dhe nuk kuptojmë thënien e profetit tonë, të dashurit tonë, imamit tonë, shembullit dhe kënaqësive të syve tanë Muhammedit, birit të Abdullahut:

”Allahu e mëshiroftë një burrë që zgjohet gjatë natës dhe falet, pastaj e zgjon gruan e tij për t’u falur, nëse nuk ngritët, nëse nuk falet, ai e spërkat me pak ujë në fytyrën e saj …”

”Dhe Allahu e mëshiroftë një grua, që zgjohet natën dhe falet, pastaj e zgjon burrin e saj, nëse ai refuzon, ajo me lehtësi e spërkat me ujë në fytyrën e tij.” (Ahmedi, Abu Davudi dhe është bërë i vërtet nga Imam Albani).

”Allahu e mëshiroftë një burrë që zgjohet gjatë natës dhe…”

Ky nuk është namazi farz.

”Ai ngritët për tu falur natën…”

Lutje nga profeti (salAllahu alejhi ue selem). Profeti (salAllahu alejhi ue selem) tha:

”Allahu e mëshiroftë atë…”

Kush nga ne nuk ka dëshirë që të përfshihet nga lutja e profetit (salAllahu alejhi ue selem). Profeti (salAllahu alejhi ue selem) u lut për çdo burrë, çdo bashkëshortë se Allahu do ta mëshirojë atë nëse ai zgjohet dhe falet natën.

Namazi më i mirë pas 5 namazeve farze është namazi i natës.

Ai falë namazin e natës dhe pastaj e zgjon gruan e tij, ai e zgjon atë që të falë një pjesë nga namazi i natës.

Nëse ajo zgjohet dhe falet, atëherë elhamdulilah.

Nëse ajo refuzon dhe vendos të flejë, ai e spërkat me ujë në fytyrë, ai sjell ujë dhe e spërkat në fytyrën e saj që ti jap energji për t’i bërë ibadet Allahut.

Dhe: ”Allahu e mëshiroftë gruan”

njëjtë, ajo ngritët gjatë natës dhe falet.” Profeti (salAllahu alejhi ue selem) u lutë për të.

Ajo ngritët natën falet dhe pastaj e zgjon burrin e saj.

Nëse ai zgjohet, atëherë elhamdulilah, dhe nëse nuk zgjohet, ajo e spërkat me ujë në fytyrë, që ti jap energji për t’i bërë ibadet Allahut.

Sa bukuri që është që ne të bashkëpunojmë në fenë e Allahut brenda mureve të shtëpive tona.

Që burri ta kap për dore gruan e tij drejt xhenetit dhe që ajo ta kap për dore burrin e saj drejt xhenetit.

Ndërsa në lidhje me këshillën e dytë: ajo është një këshillë madhështore të cilën shumica e neglizhojnë. Dhe ajo është që të kemi sjellje të bukura në shtëpitë tona.

Dhe që të sillemi në mënyrën më të mirë ndaj familjeve tona.

Profeti (salAllahu alejhi ue selem) ka thënë:

”Më i miri prej jush është ai që sillet më së miri me familjen e tij.”

Profeti (salAllahu alejhi ue selem) na mësoi sjelljet e mira, por fatkeqësisht shumë nga njerëzit sot, kur ata braktisin shtëpitë dhe dalin në rrugë, nëse ata takojnë njerëzit ose shokët e tyre, atëherë ata u shfaqin sjellje të mirë njerëzve.

Ata qeshin, buzëqeshin, kur kthehet në shtëpinë e tij dhe e mbyllë derën ai bëhet luan, ai ulëron mbi të, ai e godet atë, ai e fyen atë, e mallkon atë, derisa familja e tij dëshiron që ai të dal nga shtëpia.

Ne nuk e kemi mësuar këtë dhe kjo as nuk është sjellja e muslimanit.

A e di se profeti (salAllahu alejhi ue selem) e kishte zakon t’i shërbente familjes së tij në shtëpi?

Profeti (salAllahu alejhi ue selem) e kishte zakon ti shfaqte sjelljen më të mirë Aishes, profeti e kishte zakon ta ndante me dhëmbë mishin nga ashti…

Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë: ai e kishte zakon të merrte eshtrat me mish dhe ndante mishin nga kockat.

Çfarë bënte pastaj? Ai e kishte zakon t’ia jepte kockën me mish Aishes, kështu që Aishah të hante prej saj.

Nëse Aishah do të hante nga aty, ai do të vendoste gojën e tij fisnike në vendin ku Aishah hëngri (radiAllahu anha).

Kjo është për shkak se ai e dinte se do të fuste kënaqësi në zemrën e saj.

Përkundrazi, dëgjoni këtë histori të mahnitshme:

Një ditë profeti (salAllahu alejhi ue selem) doli me një ushtri.

Sahabët ishin me të në këtë ekspeditë ushtarake dhe kjo ekspeditë kishte dalë  për të luftuar, Aishah (radijAllahu anha) ishte me të.

Profeti (salAllahu alejhi ue selem) u tha sahabëve: ”Ecni përpara, ecni përpara.”

Kështu ata ecën përpara, pas tyre ishte ai me Aishen.

Profeti (salAllahu alejhi ue selem) kishte mbushur 50 vjet në këtë kohë, ai ishte profeti i Allahut dhe lider i ushtrisë, çfarë veproi ai?

Ai tha: ”Oj, Aisheh, eja që të garojmë në vrapim.” Dhe ai garoi me të.

Ajo e mundi atë sepse ajo ishte e lehtë dhe e re.

Pas disa viteve profeti (salAllahu alejhi ue selem) doli përsëri me një ushtri dhe Aishah ishte me të, dhe përsëri u tha sahabëve: ”Ecni përpara, ecni përpara.”

Ata ecën përpara dhe ai i tha Aishes: ”Eja, që të garojë me ty në vrapim.”

Ai garoi me të dhe e mundi atë (radijAllahu anha).

Ai i tha:

”Oj Aisheh, kjo fitore është për herën e parë (kur më munde).”

Shikoje sjelljen e tij, mosha e tij nuk e ndaloi nga garimi, as të qenurit profet i Allahut, as të qenurit lider i ushtrisë nuk e ndaloi nga sjellja me gruan e tij në këtë mënyrë të bukur.

Cilësitë që shndërrojnë shtëpinë në butësi, mëshirë dhe dashuri.

Shejtani kurrë nuk do të hyjë në këtë shtëpi.

Ndërsa në lidhje me këshillën e tretë, do ta përmbledhë atë:

Unë e këshilloj çdo bashkëshort për sa i përket çështjeve të dynjasë që të justifikojnë njëri-tjetrin dhe secili prej tyre duhet të heqë dorë nga të drejtat e tyre kur bëhet fjalë për çështjen e dynjasë.

Sepse në punët e dynjasë; gjithmonë do të ketë momente neglizhence, pa dyshim do të ketë momente neglizhence.

Sidoqoftë, burri i mençur i butë me gruan e tij dhe ai shikon të mirat asaj dhe ai harron lëshimet prej saj.

Çfarë tha profeti (salAllahu alejhi ue selem)?

Profeti (salAllahu alejhi ue selem) tha:

”Burri besimtar nuk duhet të urrejë gruan besimtare.”

Që do të thotë; burri nuk duhet të urrejë gruan e tij besimtare.

”Nëse atij nuk i pëlqen ndonjë prej cilësive të saj le të kënaqet me cilësitë e saj të tjera.”

Besimtari i mençur, nëse sheh diçka në çështjet e dynjasë, jo çështjet e fesë, atëherë ai mund ti anashkalojë ato.

Ai thotë: ”Ajo ka diçka tjetër që është e mirë, ajo ka diçka më të mirë se kjo.”

Dhe gruaja i bindet burrit vetëm në atë që është bindje ndaj Allahut sepse është transmetuar nga profeti (salAllahu alejhi ue selem) se ai ka thënë:

”Sikurse të kisha urdhëruar që ti bëhej sexhde dikujt tjetër pos Allahut, do të kisha urdhëruar gruan që ti bëj sexhde burrit të saj për shkak të drejtave që ajo ka ndaj tij.”

Sepse profeti (salAllahu alejhi ue selem) ia sqaroi gruas të drejtat e mëdha që burri i ka mbi të.

Pra, nuk duhet që gruaja të ndalet në çështjet e dynjasë dhe të metat që lidhen me të, por të heq dorë nga disa nga të drejtat e saj në bindje ndaj burrit të saj, përveçse në mosbindjen ndaj Allahut.

Nëse shtëpitë themelohen mbi këto tre këshilla, atëherë, betohem në Allahun do të jeni të begatë në këtë jetë dhe do të jetë një arsye për fitore dhe siguri në Ditën e Ringjalljes.

Dhe shejtani do mposhtet në përpjekjen për të mbjellë ndarje mes nesh.

E lus Allahun me emrat dhe cilësitë e Tij të bukura që ti mbushë zemrat e burrave besimtarë plot me dritë për gratë besimtare.

O Allah, Zoti ynë, bashkojë burrat dhe gratë në mirësi, udhëzim dhe dashuri dhe mos i jep shejtanit një rrugë mes tyre.

Shpërndaje: