Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

37.Është e pëlqyeshme për të ftuarin që të lutet për nikoqirin  

Imam Muhamed Nasir-ud-Din el-Albani (v. 1420)
Edeb-uz-Zifaf
Përktheu: Valdet Gashi
www.perlatmuslimane.com

Çfarë është e pëlqyeshme (mustehab) të veprohet nga i ftuari?

Është e pëlqyeshme që i ftuari të bëjë dy gjërat e mëposhtme:

1 – Pas mbarimit të gostisë, ai duhet të lutet për atë që e ka ftuar dhe kjo bazohet në disa hadithe nga profeti ﷺ. Abdullah bin Busr -radijAllahu anhu- transmeton se babai i tij e ftoi profetin ﷺ për ushqim dhe ai e pranoi ftesën e tij. Kur mbaroi së ngrëni, ai ﷺ tha:

اللهُمَّ واغْفِرْ لَهُمْ وارْحَمْهُمْ بَارِك لهم فيما رَزَقْتهم

“O Allahu im! Falja mëkatet atyre, mëshirojë ata, bekojë në atë që i ke furnizuar.”

Transmeton Ibn Ebi Shejbeh, Muslimi, Ebu Daudi, Nesai në “el-Uelimeh”, Tirmidhi i cili e konsideroi të saktë atë, Bejhaki, Ahmedi dhe teksti i mësipërm është i tij, Ibnu es-Sunni, Tabarani dhe përmes tij Ibn Asakir.

Shpërndaje: