“Nuk i kam krijuar xhinët dhe njerëzit veçse që të më adhurojnë Mua.” [Edh-Dharijat 51:56]

Ngrënia e vidrave

Imam Abdullah bin Ahmad bin Hanbel (v. 290)

Burimi: Meseil-ul-Imam Ahmed (3/890)

Përktheu: Valdet Gashi

www.perlatmuslimane.com

1199 – E pyeta babain tim (imam Ahmedin) për ngrënien e vidrave.

Ai tha:

Jahja bin Said na tregoi, nga Ibn Xhurejxh, nga Amr bin Dinar dhe Ebu-Zubejr të cilët na thanë se ata e dëgjuan Shurejhin, një njeri që e përjetoi profetin , duke thënë:

“Çdo gjë në det është therur.”

Kjo iu përmend A’tas i cili tha:

“Unë besoj se zogjtë duhet të theren.”2


1 https://sq.wikipedia.org/wiki/Lund%C3%ABrza

2 Fet’h-ul-Bari (9/614).

Shpërndaje: