Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

72.Ndalesa që të lexohet Kurani në ruku dhe sexhde

Imam Muhamed Nasirudin El-Albani (v. 1420)

Sifatu Salat-in-Nebi, fq. 117

Përktheu: Valdet Gashi

 www.perlatmuslimane.com

Profeti ﷺ ka ndaluar që Kurani të lexohet në ruku dhe sexhde.1

Ai ka thënë:

”Jam ndaluar që të lexojë Kuranin në ruku dhe sexhde. Madhëroje Zotin -azze ue xhel- në ruku dhe lutu me zell në sexhde; është shumë e mundshme që t’u pranohet lutja juaj.”2


1 Muslimi dhe Ebu Auaneh. Ndalimi është absolut dhe vlen si për namazin e detyrueshëm ashtu edhe për namazin vullnetar. Lidhur me shtojcën e Ibn Asakirit:

”Sa i përket namazit vullnetar, atëherë nuk është mëkat.” (1/299/17).

Hadithi është i dobët prandaj nuk është e lejuar për të vepruar sipas tij.

2 Muslimi dhe Ebu Auaneh.

Shpërndaje: